Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

• Živočíšna výroba

· Veterinárna starostlivosť

Zákon č. 99/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

Účinnosť od: 01.04.2008

Zákon č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

Účinnosť od: 01.02.2007