Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Potravinárstvo

· Potraviny

221/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2018

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republikyz 11. júla 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach
 

distribúcia mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školských zariadeniach

Vyhláška č. 82/2018


Účinnosť od: 01.04.2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch

mrazené potraviny

Vyhláška č. 81/2018


Účinnosť od: 31.03.2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín

označovanie potravín

Vyhláška č. 295/2017


Účinnosť od: 01.12.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 180/2016 Z. z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch

potravinárske kazeínoy kazeináty

Vyhláška č. 215/2017 Z. z.


Účinnosť od: 01.10.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 38/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch alebo v ich zmesiach určených na ľudskú spotrebu a požiadavky na prepravu kvapalných olejov a tukov v námornej doprave

kyselina erukovej v olejoch a tukoch

Vyhláška č. 343/2016


Účinnosť od: 01.04.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o niektorých výrobkoch z mlieka

výrobky z mlieka

Vyhláška č. 7/2017 Z. z.


Účinnosť od: 01.02.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré

ovocné džemy, rôsoly, marmelády, gaštanové pyré

Vyhláška č. 385/2016


Účinnosť od: 01.01.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách

hlbokozmrazené potraviny

Vyhláška č. 179/2016


Účinnosť od: 22.12.2016

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko

požiadavky na zahustené mlieko a sušené mlieko

Vyhláška č. 180/2016


Účinnosť od: 22.12.2016

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch

potravinárske kazeíny a kazeináty