Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Zber úrody

Zber úrody

Návesy a ich využitie v praxi

21-12-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Požiadavky na riešenie obsluhy obilných kombajnov

03-01-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technické a technologické predpoklady efektívneho využívania strojov pri zbere krmovín

27-05-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kombajnový zber slnečnice

27-11-2014
Slovenaská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2014, str. 25-26)

Zber a pozberové ošetrenie zemiakov

31-03-2014