Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Štátna podpora - dotácie

• Štátna podpora - dotácie

297/2022 Z. z.


Účinnosť od: 01.09.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov
 

pomoc na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

236/2022 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva
 

podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

235/2022 Z. z.


Účinnosť od: 29.06.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o poskytnutí podpory na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch
 

podpora výrobcov

Usmernenie MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb 

schémy oddelených priamych platieb

30/2022 Z. z.


Účinnosť od: 15.02.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
 

pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve

342/2014 Z. z.


Účinnosť od: 15.02.2022

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
 

schémy oddelených priamych platieb

468/2021 Z. z.


Účinnosť od: 10.12.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov
 

distribúcia mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školských zariadeniach

268/2021 Z. z.


Účinnosť od: 09.07.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.
 

pomoc na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

137/2021 Z. z.


Účinnosť od: 18.04.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
 

pravidlá podpory v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

111/2021 Z. z.


Účinnosť od: 15.04.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
v znení neskorších predpisov
 

pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka