Novinky

Zoznam odrôd konopy siatej povolených na pestovanie v SAPS v roku 2020

30-03-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Faktory ovplyvňujúce ceny prenájmu poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

30-03-2020
(Zdroj:www.mdpi.com)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 27.03.2020-02.04.2020

27-03-2020

Zmeny v rastlinolekárskej legislatíve

27-03-2020
ÚKSÚP - OOR

Signalizácia v ochrane rastlín – 13/2020

25-03-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Príprava trávnych porastov na vegetačnú sezónu

23-03-2020
NPPC - VÚTPHP Banská Bystrica

Odvetvie produkcie mäsa sa musí prispôsobiť klimatickým zmenám, inak bude zruinované

18-03-2020
(zdroj:www.euractiv.com)

Halyomorpha halys - bzdocha z východnej Ázie

16-03-2020
ÚKSÚP - OOR

Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů – podmínky, výskyt a možnosti prevence

12-03-2020
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Vplyv zmeny klímy na úrodu a bielkovinovú skladbu pšenice

12-03-2020
(zdroj: www.mdpi.com)