Novinky

Postupy v poľnohospodárstve na zníženie emisií z chovu hospodárskychzvierat

14-08-2020
Výskumný ústav živočíšnejvýroby Nitra

Svetový deň bezpečnosti potravín v kontexte Zelenej dohody EÚ

13-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prevádzka techniky na ochranu rastlín

12-08-2020
SPU Nitra

Manažment v chove koní z pohľadu ich welfare

11-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Poľnohospodársko-potravinársky obchod v EÚ 27 za január až apríl 2020

10-08-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Je v súčasnosti reálne dopestovať dostatok potravín bez použitia pesticídov?

10-08-2020

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 07.08.2020 - 13.08.2020

07-08-2020

Návrh manuálu zjednodušeného výpočtu dávky dusíka

06-08-2020
Nitra

Biela hniloba – významná choroba olejnín

05-08-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín – 31/2020

04-08-2020
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany