Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Pilotná štúdia o selekcii včiel medonosných

17-03-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila výsledky pilotnej štúdie s názvom „Reštrukturalizácia reťazca včelárstva a program šľachtenia a selekcie v oblasti odolnosti voči roztočom varroa“ financovanej EÚ. Najväčšia štúdia selekcie včiel medonosných, aká sa kedy v Európe uskutočnila, skúmala možnosti zvýšenia odolnosti komerčne dostupných včiel medonosných voči roztočom varroa selektívnym šľachtením. Analyzovala tiež spôsoby, ako zlepšiť prístup včelárov k odolnému materiálu. Štúdia uvádza, že takáto selekcia môže byť účinná a podrobne popisuje, ako by sa mali vytvoriť šľachtiteľské štruktúry. Jej výsledky prispejú k zníženiu ošetrovania včiel chemickými a farmaceutickými prípravkami.

Výskum prebiehal v rokoch 2018 až 2021 a realizovalo ho konzorcium (EurBeST) vedcov, včelárov, chovateľských združení a odborníkov na včelárstvo z 11 krajín EÚ.

Včely medonosné sú už niekoľko rokov pod obrovským stresom v dôsledku zintenzívnenia poľnohospodárskych postupov, ako aj klimatických zmien a globalizácie, ktoré včelám prinášajú nové choroby. Medzi nimi je parazitický roztoč Varroa destructor, ktorý vedie k smrti väčšiny zamorených včelstiev v priebehu niekoľkých mesiacov, ak včelári nevykonajú žiadne ošetrenie. Od svojho príchodu do Európy koncom 70-tych rokov 20. storočia zamorila varroa väčšinu kolónií včiel a predstavuje najväčšiu hrozbu patogénu pre včely medonosné a včelárske odvetvie na celom svete.

Štúdia ukázala, že niektoré včely sú schopné vyvinúť obranyschopnosť a prežiť napadnutie roztočmi. Keďže túto schopnosť možno preniesť na ďalšiu generáciu, otvorila sa včelárom možnosť špecificky selektovať a chovať včely odolné voči varroa. Hoci selekcia funguje, je nákladná. Štúdia dospela k záveru, že úspešnosť šľachtiteľských programov bude závisieť od ich rozsahu a sústavného vývoja počas niekoľkých rokov, ako aj od úrovne poskytnutých financií.

Počet včelstiev v EÚ neustále rastie. V roku 2020 bolo v EÚ približne 19 miliónov úľov, o ktoré sa stará 615 000 včelárov.

EÚ produkuje približne 275 000 ton medu, čím sa EÚ stáva druhým najväčším producentom medu po Číne (500 000 ton). Produkcia EÚ sa za posledných 5 rokov zvýšila o 15 %, ale EÚ stále neprodukuje dostatok medu na pokrytie vlastnej spotreby. Miera sebestačnosti sa pohybuje okolo 60 %.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/beekeeping-sector-results-pilot-study-honey-bee-selection-2022-mar-15_en