Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Kozy

Čakajú chovateľov kôz lepšie časy?

25-08-2015
Ing. Jarmila Dubravská, PhD. | [email protected]
Slovenský zväz chovateľov

Na Slovensku sa dnes podľa štatistických údajov chová viac ako 35 tisíc kôz, z čoho kôz  matiek (teda kozy, ktoré  už aspoň porodili kozľatá) je približne  26 tisíc kusov.  Počet zvierat teda nie je príliš vysoký, ak berieme do úvahy výmeru trávnych porastov na Slovensku a skutočnosť, že koza je všeobecne považovaná za nenáročné zviera, ktoré je pomerne ľahko odchovať, či fakt, že kozie mlieko je právom  považované za výborný a zdravý produkt chovu. Ak sa na počet zvierat pozrieme ešte z pohľadu registrovaných chovov, zistíme, že v centrálnom registri hospodárskych zvierat bolo na konci minulého roka zaregistrovaných len 14.400 kôz (myslíme obidve pohlavia, keď celkový počet samíc bol 13.357 a celkový počet samcov bol 1.078), teda menej ako 41 % zvierat, ktoré sa na Slovensku podľa dostupných štatistík chovajú.

Obr. 1

Obr. 1 - foto: Ing. Jarmila Dubravská, PhD.

Plemená kôz

Najpočetnejším plemenom na Slovensku je plemeno biela koza krátkosrstá, keď viac ako 7.600 kôz  registrovaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat je práve plemena biela koza krátkosrstá. Toto plemeno vyniká výbornou mliekovou úžitkovosťou, plodnosťou a výbornými reprodukčnými ukazovateľmi. Základným znakom je biela farba srsti, bez farebných škvŕn, fľakov, či pásov. Druhým najpočetnejším plemenom je hnedá koza krátkosrstá, ktorá  podľa výsledkov kontroly úžitkovosti produkuje takmer rovnaké množstvo mlieka, ako biela koza krátkosrstá. Charakteristické je hnedé sfarbenie srsti, pričom sú pre toto plemeno typickým znakom čierne končatiny, čierne brucho, čierny takzvaný „uhrí“ pás, ktorý sa tiahne od hlavy až po koniec chvosta,  čierna maska na hlave, čierne ušnice. Aj pri tomto plemene čistokrvné zvieratá nesmú mať po tele žiadne farebné fľaky, či škvrny, okrem vyššie uvedeného sfarbenia. Okrem týchto dvoch dojných plemien s vysokou produkciou mlieka, z dojných plemien nájdeme na Slovensku aj anglonúbijskú kozu, sánsku kozu a alpínsku kozu. K málopočetným mliekovým plemenám kôz  patrí Durínska koza. Okrem mliekových plemien sa na Slovensku chovajú aj mäsové, či vlnové plemená kôz. Chovatelia kôz pred niekoľkými rokmi doviezli na Slovensko búrsku kozu – typického zástupcu mäsového plemena kôz. V centrálnej evidencii hospodárskych zvierat je evidovaných 333 zvierat, avšak počet čistokrvných kôz tohto plemena je nižší. Na Slovensku chováme aj vlnové plemená kôz, aj keď ich počet je veľmi nízky. Ide o plemeno mohérová koza a kašmírska koza. Tieto plemená boli k nám dovezené pred dvomi desiatkami rokov a ich počet je v súčasnom období menej ako 25 kusov podľa údajov z registra. To, o aké plemeno kôz v skutočnosti ide, sa dozvie chovateľ v prípade čistokrvných zvierat z potvrdenia o pôvode, ktoré je dokladom o pôvode zvieraťa, jeho plemennej príslušnosti. V potvrdení o pôvode nájde chovateľ aj údaje o rodičoch a ďalších predkoch zvieraťa. Pri nákupe plemenných zvierat je nevyhnutné požadovať hneď pri prevzatí zvierat aj potvrdenie o pôvode (ak zviera kupujete ako čistokrvné plemenné).

Produkty chovu kôz

O význame a účinkoch kozieho  mlieka je napísaných množstvo článkov, ale aj odborných publikácií. Kozie mlieko sa na Slovensku predáva najmä z dvora, bežne nie je dostupné v obchodnej sieti, aj keď v niektorých reťazcoch je možné kúpiť kozie mlieko, ide však o mlieko dovezené z Poľska, Francúzska, či dokonca z Talianska. Stále platí, že kozie mlieko na Slovensku už desiatky rokov objavujeme a stále nemá takú pozornosť od nás spotrebiteľov, akú by si zaslúžilo. Vedecky preukázané priaznivé účinky v mnohých prípadoch nepresvedčili obyvateľov na Slovensku, a tak sa stále stretávame s postojom, že kozie mlieko, ako aj kozie syry smrdia.

Okrem kozieho mlieka a syrov, či už čerstvých, s plesňou, nakladaných, špecialitách, či dlho zrejúcich, je významným produktom kozie mäso, ale aj kože, či vnútornosti. Kozie mäso je menej dostupné a aj menej spracovávané či konzumované, ako ovčie mäso (a spotreba ovčieho mäsa na Slovensku nie je ani 20 dkg ročne na obyvateľa, čo je hlboko pod priemernom spotreby v EÚ). Spracovanie koží, vnútorností, rohoviny, či kopýt na priemyselnej úrovni dnes na Slovensku nenájdeme.

Registrovať či neregistrovať farmu

Často sa stretávame s otázkou registrovať farmu kôz, označiť teda identifikovať zvieratá alebo  radšej chovať zvieratá na farme, o ktorej oficiálne nikto nič nevie. Podľa platnej legislatívy v Európskej únii, a teda aj na Slovensku, by mal každý chovateľ čo len jednej kozy registrovať svoju farmu a mal by mať zvieratá označené a nahlásené v registri. Chovatelia, ktorí si svoje povinnosti plnia, sú často znevýhodnený proti tým ostatným, ktorí nemajú registrované chovy, predávajú kozie mlieko, kozľatá, dokonca capkov „pekných“ a vhodných na pripúšťanie. Je to jeden z dôvodov, prečo sú niektorí chovatelia skeptickí a prečo niektorí chovatelia skončili s chovom kôz. Nie je možné konkurovať pri produkcii plemenného materiálu s takým chovateľmi, ktorí napríklad nemajú vyšetrené zvieratá, nesledujú pôvod, nie sú zapojení v kontrole úžitkovosti. Neregistrovaným chovateľom kontroly „nehrozia“, a tak sa registrovaní chovatelia pýtajú, či má význam dodržiavať pravidlá, keď pod „drobnohľadom“ sú práve tí, ktorí plnia požiadavky.

Sme presvedčení, že chovateľ, ktorí predáva zvieratá, predáva mlieko, preváža zvieratá, ktoré sa pasú s inými zvieratami, by mal byť registrovaný, inak môžu byť  jeho zvieratá, či produkty nebezpečné pre ďalších chovateľov, či pre spotrebiteľov.

Obr. 2 - Chovateľka Katarína Čekanová s cenami (nákupný trh v Kamenici 2014)

Obr. 2 - Chovateľka Katarína Čekanová s cenami (nákupný trh v Kamenici 2014)
foto: Sylvia Želonková

Kontrolou plnenia podmienok identifikácie, registrácie, ale aj povinností v oblasti šľachtenia a plemenitby sú poverení pracovníci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Plemenárskej inšpekcie SR. Podľa výročnej správy Plemenárskej inšpekcie SR sa v chovoch kôz a oviec vyskytujú veľké problémy pri identifikácii, neevidovaní pôvodu, pri predaji zvierat, ako aj pri používaní plemenníkov bez potvrdení o pôvode, teda v chovoch je vysoký výskyt takzvanej „čiernej plemenitby“. Práve z dôvodu zabezpečenia kvalitného plemenného materiálu Slovenský zväz chovateľov, Ústredná odborná komisia pre chov oviec, kôz a koní organizuje aj v tomto roku nákupné trhy, kde si chovatelia kôz budú môcť kúpiť skutočných plemenných capkov, ktorí budú ohodnotení, budú mať potvrdenie o pôvode ako aj skúšky paternity.

Obr. 3

Obr. 3 - foto: Sylvia Želonková

Obr. 4

Obr. 4 - foto: Sylvia Želonková

Memoriál docenta Egona Gyarmathyho v roku 2015

V roku 2015 organizujeme tretí ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho, nestora ovčiarstva a koziarstva. Tento rok bude memoriál pozostávať z viacerých podujatí, prvým podujatím je nákupný trh počas výstavy Agrokomplex, plánovaný termín je v piatok 21.8.2015 (predpokladáme priebeh podujatia v čase od 13.00 hod do 14:00 hod). V sobotu 22.8.2015 organizujeme seminár určený pre chovateľov kôz. Seminár bude prebiehať doobeda v pavilóne K na výstavisku Agrokomplex. Zároveň bude prebiehať súťaž syrov a výrobkov z ovčieho a kozieho  mlieka. Na súťaži budú vyhodnotené vzorky a najúspešnejší chovatelia získajú vecné ceny za svoje výrobky.

Záver

Slovensko má vhodný prírodný potenciál na chov kôz, dostatočný počet plemien, reálny priestor na predaj kvalitných výrobkov na trhu, ale aj ľudský potenciál pre rozvoj chovu kôz. Organizovaním podujatí zvyšujeme úroveň chovateľov a aj tých, ktorí majú záujem s chovom kôz začať. Kozy si našu pozornosť zaslúžia, sú to nielen inteligentné zvieratá, ale dokážu využiť pasienky na produkciu zdravých a kvalitných potravín.