Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Kozy

Vzťah medzi skutočnou stráviteľnosťou vápnika v potrave a gastrointestinálnymi mikroorganizmami u kôz

28-05-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Špecifické enzýmy vylučované mikroorganizmami v gastrointestinálnom trakte prežúvavcov, ako je fytáza, môžu katalyzovať rozklad zlúčenín vápnika (napr. kyseliny fytovej) a uvoľňovať viazaný vápnik na absorpciu. 

Preto tím odborníkov z Inštitútu výživy zvierat na Sichuanskej poľnohospodárskej univerzite v Číne a Katedry živočíšnej výroby na  Veterinárnej univerzite Shaheeda Benazira Bhuttovej v Pakistane  skúmal, či gastrointestinálne mikroorganizmy môžu byť faktorom ovplyvňujúcim trávenie a absorpciu vápnika v potrave. Bolo zaznamenaných len málo súvisiacich výskumov. 

Vo svojej štúdii zistili, že skutočná stráviteľnosť vápnika u kôz súvisí s gastrointestinálnymi baktériami. Mikroorganizmy bachora a slezu mali navyše najväčší vplyv na stráviteľnosť vápnika u hostiteľa v porovnaní s inými gastrointestinálnymi úsekmi. Niektoré gastrointestinálne baktérie, ako napríklad Rumotel Prevotella, boli prospešné pre skutočnú stráviteľnosť vápnika v potrave hostiteľa.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

Liu, Y .; Shah, AM; Wang, L .; Jin, L .; Wang, Z .; Xue, B .; Peng, Q. Vzťah medzi skutočnou stráviteľnosťou diétneho vápnika a gastrointestinálnymi mikroorganizmami u kôz. Zvieratá 2020 , 10 , 875.

https://www.mdpi.com/2076-2615/10/5/875