Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Ako zvýšiť diverzitu poľnohospodárskeho prostredia? Chcete podporiť poľovnú zver? Skúste biopásy!

16-09-2020
1 SPU v Nitre - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Efektivita obhospodarovania dočasnej siatej lúky

29-07-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov FAPZ

Vplyv dávok biokalu na zloženie trávneho porastu

17-07-2020
NPPC- Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica

Mimokoreňová výživa a stimulácia – nevyhnutnosť aj v tomto roku

28-05-2020
PARTNER – vetagro, s. r. o

Fosforečné hnojenie vo výžive trávnych porastov

27-05-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Príprava trávneho porastu v jarnom období

11-05-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej

24-04-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Príprava trávnych porastov na vegetačnú sezónu

23-03-2020
NPPC - VÚTPHP Banská Bystrica

Príprava pôdy a sejba jarných plodín – predpoklady úspešného pestovania

26-02-2020
NPPC – VÚRV Piešťany

Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska

25-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)