Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Príprava trávneho porastu v jarnom období

11-05-2020
Ing. Zuzana Kováčiková, PhD.; Ing. Vladimíra Vargová, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva