Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Úloha pôdnej mikroflóry v mobilizácií dusíka

09-01-2023

Mikroelementy v pôde a v rastline

28-11-2022

Draslík, vápnik, horčík a síra v pôde a v rastline

23-11-2022

Vápnik – motor pôdnej úrodnosti

22-11-2022
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pracovisko Prešov; 2 Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Ustanovujúce zasadnutie Asociácie výrobcov organických hnojív

22-11-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zmeny a vývoj sledovaných agrochemických parametrov v poľnohospodárskej pôde v Slovenskej republike

18-10-2022
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Príprava pôdy k oziminám

10-10-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Spoločná poľnohospodárska politika od roku 2023 vytvára priestor aj pre tvorbu líniovej zelene v poľnohospodárskej krajine

30-09-2022
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy

26-08-2022
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Dynamika sledovaných agrochemických parametrov poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike

19-08-2022
ÚKSÚP Bratislava, Odbor pôdy a hnojív