Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Vestník MPRV SR čiastka 31/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Obsah:

75. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sume sadzby komplementárnej redistributívnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti v rámci priamych platieb na rok 2023 (č. 25411/2023)

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=6&navID2=6&sID=23&year=2023&ofs1=0