Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Nasadenie pásových zavlažovačov v systéme moderného zavlažovania

17-06-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Naše pole 5/2021, str. 68-71)

Nefunkčnost travních porostů z pohledu zadržování vody v krajině

02-06-2021
1 Zemědělský výzkum spol. s r. o., Troubsko; 2 Biopratex s. r. o.

Medonosné druhy rastlín na aluviálnej lúke

31-05-2021
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Jarná každoročná úprava trávnych porastov

18-05-2021
NPPC- Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica

Súčasné stratégie a ciele v oblasti zavlažovania (2. časť)

03-05-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 3/2021, str. 20-22)

Komisia chce otvorenú diskusiu o nových genomických technikách, pretože štúdia ukazuje potenciál pre udržateľné poľnohospodárstvo a potrebu novej politiky

30-04-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Perspektívy inovatívneho zakladania jarných porastov

28-04-2021
Biopratex s.r.o.

Zásoby uhlíka v trávnych porastoch

22-04-2021
1 NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela; 3 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Súčasné stratégie a ciele v oblasti zavlažovania (1. časť)

21-04-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 2/2021, str. 18-19)

Zvyšovanie úrod kukurice

02-03-2021
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.