Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Komisia chce otvorenú diskusiu o nových genomických technikách, pretože štúdia ukazuje potenciál pre udržateľné poľnohospodárstvo a potrebu novej politiky

30-04-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila štúdiu o nových genomických technikách (NGT). Štúdia ukazuje, že NGT zamerané na zmenu genómu organizmu majú potenciál prispievať k udržateľnejšiemu potravinovému systému - súčasť cieľov Európskej ekologickej dohody a stratégie „Z farmy na stôl“.

Podľa zistení štúdie súčasné právne predpisy o GMO prijaté v roku 2001 nie sú vhodné na tieto inovatívne technológie. Komisia teraz začne rozsiahly a otvorený konzultačný proces s cieľom prediskutovať návrh nového právneho rámca pre tieto biotechnológie.

NGT, ktoré možno definovať ako všetky techniky na zmenu genómu organizmu vyvinuté po roku 2001 (keď boli prijaté právne predpisy EÚ o GMO), sa za posledné dve desaťročia rýchlo vyvinuli v mnohých častiach sveta.

Hlavné zistenia štúdie:

  • Produkty NGT majú potenciál prispievať k udržateľným potravinovým systémom, rastliny sú odolnejšie voči chorobám, podmienkam životného prostredia a účinkom zmeny podnebia. Okrem toho môžu produkty profitovať z vyšších výživových vlastností, ako je obsah zdravších mastných kyselín, a zo zníženej potreby poľnohospodárskych vstupov, ako sú pesticídy.
  • Prispením k cieľom EÚ v oblasti inovácie a udržateľnosti potravinových systémov, ako aj ku konkurencieschopnejšej ekonomike, môžu byť NGT prínosom pre mnoho sektorov našej spoločnosti.
  • Štúdia zároveň analyzovala obavy spojené s produktmi NGT a ich súčasným a budúcim využitím. Obavy zahŕňali možný vplyv na bezpečnosť a životné prostredie, napríklad na biodiverzitu, koexistenciu s ekologickým poľnohospodárstvom bez GMO, ako aj na označovanie.
  • NGT sú veľmi rozmanitým súborom techník a môžu dosiahnuť rôzne výsledky, pričom niektoré rastlinné produkty produkované NGT sú rovnako bezpečné pre zdravie ľudí a zvierat a pre životné prostredie ako konvenčne pestované rastliny.
  • Podľa štúdie existujú silné náznaky, že súčasná legislatíva o GMO z roku 2001 nie je vhodná pre daný účel pre niektoré NGT a ich produkty a potrebuje sa prispôsobiť vedeckému a technologickému pokroku.

O štúdii sa bude rokovať s ministrami EÚ v máji na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo. Komisia bude o svojich zisteniach rokovať aj s Európskym parlamentom a všetkými zainteresovanými stranami.

V nasledujúcich mesiacoch sa uskutoční posúdenie vplyvu vrátane verejnej konzultácie s cieľom preskúmať možnosti politiky týkajúce sa regulácie rastlín pochádzajúcich z určitých NGT.

Výťah a preklad z origiálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1985