Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Produkce vepřového masa v roce 2021

19-04-2021
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

2020 - rok stability obchodu s agropotravinami v EÚ

06-04-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Krátkodobý výhľad: priaznivé vyhliadky pre poľnohospodárske odvetvia EÚ

31-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Aká je realita slovenského zeleninárstva a zemiakarstva?

30-03-2021
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Európska únia a USA uzavreli rokovania o dohode o poľnohospodárskych kvótach

09-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Štúdia o zemepisných označeniach (ZO) a zaručených tradičných špecialitách (ZTŠ) chránených v EÚ

03-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ekonomické trendy ďalšieho vývoja prostredníctvom agrolesníctva

03-02-2021
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov na propagáciu európskych agropotravinárskych výrobkov doma i v zahraničí

29-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Otvorenie verejnej konzultácie v oblasti Systému zemepisných označení EÚ

26-01-2021
(zdroj: www.euipo.europa.eu)

Agropotravinársky obchod EÚ v období január až október 2020

26-01-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)