Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Obchodná dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom

07-07-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

EÚ a Nový Zéland ukončili rokovania obchodnej dohode, ktorá má otvoriť veľké hospodárske príležitosti pre podniky a spotrebiteľov na oboch stranách. Dohoda zahŕňa tiež bezprecedentné záväzky týkajúce sa udržateľnosti, napríklad záväzok dodržiavať Parížsku dohodu o zmene klímy, ako aj záväzky v oblasti základných pracovných práv. Za ich neplnenie možno v najkrajnejšom prípade uložiť aj obchodné sankcie.

Očakáva sa, že vďaka tejto dohode sa dvojstranný obchod zvýši až o 30 %, pričom ročný vývoz EÚ môže narásť až o 4,5 miliardy EUR. Investície EÚ na Novom Zélande majú potenciál vzrásť až o 80 %. Clá pre spoločnosti z EÚ sa už od prvého roku uplatňovania dohody môžu znížiť približne o 140 miliónov EUR ročne.

Nové vývozné príležitosti pre veľké a malé podniky

Dohoda ponúkne podnikom nové príležitosti vďaka:

  • zrušeniu všetkých ciel na vývoz z EÚ na Nový Zéland,
  • otvoreniu novozélandského trhu so službami v kľúčových odvetviach, ako sú finančné služby, telekomunikácie, námorná doprava a doručovacie služby,
  • zabezpečeniu nediskriminačného zaobchádzania s investormi z EÚ na Novom Zélande a naopak,
  • zlepšeniu prístupu spoločností z EÚ k zákazkám týkajúcim sa verejného obstarávania tovaru, služieb, prác a koncesií na stavebné práce na Novom Zélande, pričom novozélandský trh verejného obstarávania má hodnotu približne 60 miliárd EUR ročne,
  • uľahčeniu tokov údajov, predvídateľným a transparentným pravidlám digitálneho obchodu a bezpečnému online prostrediu pre spotrebiteľov,
  • predchádzaniu neodôvodneným požiadavkám na lokalizáciu údajov a zachovávaniu vysokých noriem ochrany osobných údajov,
  • pomoci malým podnikom, aby mohli vyvážať viac, čo umožňuje osobitná kapitola o malých a stredných podnikoch,
  • výraznému zníženiu požiadaviek na dodržiavanie predpisov a postupov s cieľom umožniť rýchlejší tok tovaru,
  • významným záväzkom Nového Zélandu, že bude chrániť a presadzovať práva duševného vlastníctva v súlade s normami EÚ.

 Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_22_4158