Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zmena klímy

Európska zelená dohoda: Komisia chce dosiahnuť nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

12-05-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Pôda a biomasa - poľnohospodárska, lesná - jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR

12-03-2021
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Program LIFE: EÚ investuje 121 miliónov EUR do projektov v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

18-02-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli v roku 2019 na najnižšiu úroveň za posledné tri desaťročia

01-12-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Znečisťujúce látky a skleníkové plyny z poľnohospodárskych činností

05-11-2020
(zdroj: www.op.europa.eu)

Príspevky EÚ a členských štátov na financovanie opatrení na boj proti zmene klímy sa v roku 2019 naďalej zvyšovali

30-10-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Rada prijala závery o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a zhodla sa na veľkej časti návrhu európskeho právneho predpisu v oblasti klímy

29-10-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Európsky klimatický predpis

09-10-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Postupy v poľnohospodárstve na zníženie emisií z chovu hospodárskych zvierat

14-08-2020
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ambiciózne úsilie EÚ o zmenu klímy by mohlo zvýšiť emisie vo zvyšku sveta

25-05-2020
(zdroj: www.sciencedaily.com)