Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Zoznam prípravkov

Zoznam prípravkov

Vestník MPRV SR č. 3 - Oznámenie MPRV SR o zverejnení zoznamu účinných látok a zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú zakázané pri šetrnom hospodárení

31-01-2023

Oznámenie MPRV SR o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve

10-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 15/2021)

Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2021

10-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 8/2021)

Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2020

30-04-2020
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 7/2020)

Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve (r. 2019)

27-05-2019
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 13/2019)

UPOZORNENIE: Predaj nelegálnych prípravkov na ochranu rastlín

18-04-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Oznámenie k zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov povolených na paralelný obchod 2017 a zoznamu autorizovaných pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod 2017

29-03-2017

Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve (r. 2016)

04-04-2016

Oznámenie k zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2016 a k zoznamu pomocných prípravkov

16-03-2016

Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (r. 2015)

11-06-2015