Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Zoznam prípravkov

Oznámenie k zoznamu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov povolených na paralelný obchod 2017 a zoznamu autorizovaných pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod 2017

29-03-2017

Redakcia Vestníka MPRV SR si Vám dovoľuje oznámiť, že vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude zverejnený Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov povolených na paralelný obchod 2017  a Zoznam autorizovaných pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod 2017 – zelený vestník. Zoznam, rovnako ako v roku 2016,  bude na základe licenčnej zmluvy uverejnený len v tlačenej forme (približne 260 strán) Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Z tohto dôvodu zisťujeme záujem abonentov  - prosím teda, v prípade záujmu, o zaslanie počtu kusov, fakturačných údajov, kontaktnú osobu a telefónny kontakt.

Cena  je  - 17 eur + 10 % DPH, teda 18,70 + poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty, a. s.

Zoznam budeme - rovnako ako v roku 2016 - posielať spolu s faktúrou.

Kontakt:

Alena Hrobáriková
Redakcia Vestníka MPRV SR
[email protected]
tel: 0910 239 677

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava