Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Oznamovanie skleníkových plynov bude oveľa jednoduchšie

05-04-2022
(zdroj: www.fao.org)

Náročná úloha, ktorej krajiny čelia pri podávaní správ o emisiách a odstraňovaní skleníkových plynov v rámci klimatického rámca Organizácie Spojených národov, sa čoskoro zjednoduší vďaka spoločnému úsiliu Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a kľúčových partnerov.

Na základe novej dohody podpísanej tento mesiac FAO spolupracuje s pracovnou skupinou pre vnútroštátne inventáre skleníkových plynov Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) na prepojení Collect Earth – bezplatného a otvoreného systému na prezeranie a interpretáciu satelitných snímok vyvinutého FAO – s vlastným inventarizačným softvérom IPCC, čím dáva všetkým signatárskym krajinám Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) príležitosť zhromažďovať presnejšie údaje o antropogénnych emisiách a ich záchytoch v sektoroch poľnohospodárstva, lesníctva a iného využívania pôdy.

Toto úsilie je výsledkom dohody, ktorú podpísali FAO, IPCC a Svetová meteorologická organizácia (WMO). Dohoda stavia na pokračujúcich snahách FAO využívať nové nástroje a inovatívne technológie, ako je Google Earth, na vývoj softvéru, ktorý môže pomôcť krajinám s obmedzenými zdrojmi rýchlejšie napredovať smerom k cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

Súčasný inventárny softvér IPCC podporuje prípravu presného, ​​úplného, ​​konzistentného a teda porovnateľného inventára skleníkových plynov, ale nerieši medzery v dostupnosti údajov. Najvýznamnejšie sú údaje o zmene využívania pôdy, napríklad o odlesňovaní na účely urbanizácie, poľnohospodárskej expanzie alebo pasienkov.

Nové funkcie softvéru Collect Earth od FAO možno použiť na štandardnom počítači s priemerným internetovým pripojením na prístup k bezplatným súborom obrázkov, takže operátori, z ktorých mnohí už poznajú nástroje FAO-Google, budú potrebovať minimálne poradenstvo na ich použitie.

Táto aktualizovaná verzia softvéru bude integrovať presné údaje o zmenách vo využívaní pôdy generované prostredníctvom Collect Earth FAO. Viac ako 30 krajín už používa FAO Collect Earth na riadenie a hodnotenie využívania pôdy a zmien vo využívaní pôdy a podáva správy v súlade s Parížskou dohodou.

Počiatočná „Beta“ verzia softvéru bude pripravená do júna a oficiálna verzia bude k dispozícii do októbra. Očakáva sa, že viac ako sto signatárskych krajín UNFCCC prijme nový softvér v priebehu nasledujúcich dvoch až troch rokov.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-greenhouse-gas-reporting-climate-IPCC-agriculture/en