Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Ciele Zelenej dohody do roku 2030 a štúdie poľnohospodárskej produkcie

22-10-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Rôzne štúdie, ktoré boli nedávno publikované, analyzovali možné účinky niektorých prvkov stratégií „Z farmy na stôl“ a „Biodiversita“ na poľnohospodárstvo EÚ vrátane štúdie Spoločného výskumného centra Komisie.

Tieto štúdie poskytujú vedeckej komunite a tvorcom politík cenný pohľad na výber politických nástrojov na zmiernenie rizík. Všetky modely použité v štúdiách však majú svoje obmedzenia. Nie sú schopné posúdiť celkové dopady týchto dvoch stratégií a predpovedať budúcnosť. Napríklad neboli alebo čiastočne neboli zohľadnené budúce zmeny v správaní spotrebiteľa, vplyv výskumu a inovácií alebo využitie technológií v poľnohospodárskom odvetví.

Komisia napriek tomu víta prínos štúdií do diskusie a zaväzuje sa uskutočniť tento prechod k udržateľnejším potravinovým systémom, aby naše potravinové systémy znížili svoj negatívny vplyv na zmenu klímy a stratu biodiverzity a zároveň zaistili, aby poľnohospodári a spotrebitelia mohli mať z toho prospech a naša dlhodobá potravinová bezpečnosť bola zaistená.

Informačný list, ktorý predstavuje prehľad štúdií a zohľadňované ukazovatele.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/green-deal-2030-targets-and-agricultural-production-studies-2021-oct-18_en