Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Vysoká teplota zvyšuje podiel státia kráv

21-06-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Animal Science)

Vedci vo svojich výskumoch o správaní zvierat zistili, že počas horúcich dní a vysokej teploty kravy stoja dlhšie. Státie umožňuje krave vychladnúť, ale vyžaduje viac energie. Ak kravy dostatok času ležia, môžu byť zdravšie a produkovať viac mlieka. Ležanie je pre kravy najintenzívnejší odpočinok.

Nová štúdia výskumníkov na univerzite v Arizone a severozápadnej štátnej univerzite v Missouri poukazuje na to, že pomer státia a ležania kráv môže predpovedať známky tepelného stresu.
 
Predikcia tepelného stresu je životne dôležitá pre udržiavanie zdravia a produkcie kráv. Keď sa zvýši telesná teplota kráv, budú menej žrať a produkovať menej mlieka, čo sa odrazí na psychickom stave jedinca a aj na jeho úžitkovosti.

Kravy stoja len pri činnosti ako je žranie, pitie, kalenie, močenie alebo dojenie. Vysoká teplota má vplyv aj na správanie kráv. Počas pôsobenia vysokých teplôt sa zvyšuje čas státia. Narušujú sa ustálené vzorce správania. Znižuje sa frekvencia zmien polôh z ležania na státie. Zvyšuje sa frekvencia príjmu krmiva, ale výrazne sa znižuje čas žrania.

Výskumníci použili dva nástroje na štúdium vzťahu medzi správaním a teplotou. Každej krave upevnili intra-vaginálny senzor na meranie telesnej teploty. Takisto každej krave pripevnili na nohu špeciálny senzor na meranie uhla končatín a sledovali či krava stála alebo ležala.

Obr.1 Vysoká teplota zvyšuje podiel státia kráv

Obr.1 Vysoká teplota zvyšuje podiel státia kráv zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130312134731.htm

Výskumníci dospeli k záveru, že medzi státím a teplotou tela je vysoká  korelácia. Kravy stáli dlhšie, pretože ich telesné teploty sa zvýšili z 38,3 stupňov Celzia na 38,9 stupňov. Preto je možné predpokladať správanie zvieraťa podľa teploty. Chovatelia by mali počas horúcich dní používať účinné metódy ochrany zvierat proti vysokým teplotám, čím sa zlepší pohoda a produktivita stád. Na znižovanie vysokej teploty je veľmi efektívne  evaporačné ochladzovanie pomocou vodnej hmly, je najúčinnejšie pri nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu a postrekovanie zvierat. Vo výbehoch na pastvine je potrebné využiť prirodzený tieň a vytvoriť prístrešky.

Zdroj: American Society of Animal Science. "Heat-stressed cows spend more time standing." ScienceDaily. ScienceDaily, 12 March 2013. .
Brouček, J.: V chove dojníc treba redukovať tepelný stres. Téma mesiaca: ochrana zvierat pred tepelným stresom. Slovenský chov, 14, 2009, č. 7, 16-18

Spracoval: Ing. A. Lehotayová, PhD.