Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Sezóna telenia kráv ovplyvňuje potomstvo

02-08-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, Journal of Dairy Science)

Environmentálne vplyvy pôsobiace na kravy počas gravidity ukázali, že zapríčiňujú celoživotné fyzické a metabolické zmeny u potomstva. Vedci z Univerzity na Floride skúmali účinky tepelného stresu na teľatá narodené v lete a vyhodnotili  údaje z viac ako 150 stád mliečneho dobytka na Floride, kde kravy zažívali horúce letá a mierne zimy.

Predchádzajúce štúdie poukázali na množstvo rôznych účinkov súvisiacich s environmentálnymi alebo dietetickými stresmi počas gravidity, čo sa prejavilo na potomstve,  ako na teľatách aj dospelých kravách, pričom bolo zistené, že teplo je v lete významným environmentálnym stresom v mnohých krajinách. Výskumníci hodnotili sezónne účinky na graviditu spolu s využitím teplotných údajov z prostredia a dojivosťou kráv, aby sa zistilo, ktoré stáda boli počas leta s najväčšou pravdepodobnosťou vystavené tepelnému stresu.

Krava s teľaťom:

Vedci zistili, že produkcia mlieka bola vyššia u kráv narodených matkám, ktoré sa otelili v zime v porovnaní s kravami, ktoré sa narodili v lete, s vyšším obsahom mliečneho tuku a bielkovín. Šanca na prežitie do druhého otelenia bola 1,15 až 1,21 krát vyššia pre kravy narodené v zime  v porovnaní s letom.
Výsledky ukázali, že potomstvo, ktoré sa narodilo v zimnom období, priemerne lepšie prežívalo, dosahovalo lepšiu reprodukciu a väčšiu produkciu mlieka než potomstvo, ktoré sa narodilo v letnom období. Tieto účinky boli výraznejšie medzi prvôstkami v porovnaní so staršími kravami.
Hoci predchádzajúce štúdie poukazovali na účinky tepelného stresu v neskoršom období  gravidity, výsledky tejto štúdie naznačujú, že tepelný stres počas prvých mesiacov gravidity kráv môže trvale zmeniť genetiku dospelého zvieraťa ovplyvnením epigenetických procesov v ranom embryu.

Táto správa pribudla k rastúcemu počtu literatúry, ktorá podporuje zvýšenú starostlivosť o matku  vo všetkých štádiách gravidity, aby sa zabezpečila najvyššia úroveň produktivity u potomstva.

Journal Reference: P.J. Pinedo, A. De Vries. Season of conception is associated with future survival, fertility, and milk yield of Holstein cows. Journal of Dairy Science, 2017; 100 (8): 6631 DOI: 10.3168/jds.2017-12662

Spracoval: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.