Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Poľovníctvo

• Poľovníctvo

Vyhláška č. 421/2013


Účinnosť od: 01.01.2014

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri

poľovná zver

Vyhláška č. 489/2013


Účinnosť od: 01.01.2014

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov

zákon o poľovníctve

Vyhláška č. 344/2009


Účinnosť od: 15.04.2012

Vyhláška č. 344/2009 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Poľovníctvo

Vyhláška č. 125/2012


Účinnosť od: 15.04.2012

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z.

zákon o poľovníctve

Vyhláška č. 13/2012


Účinnosť od: 01.02.2012

Vyhláška č. 13/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach.

poľovníctvo - skúšky

Vyhláška č. 123/2008


Účinnosť od: 01.05.2008

Vyhláška č. 123/2008 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Chovateľstvo

555/2003 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2004

VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

strelné zbrane a strelivo