Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Živočíšna výroba

· Veterinárna starostlivosť

314/2022 Z. z.


Účinnosť od: 01.11.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch, údajoch týchto tlačív a podrobnosti o evidencii osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu
 

tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu

272/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.09.2019

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2008 Z. z. o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi
 

úhrada veterinárnych činností

Nariadenie č. 294/2015


Účinnosť od: 01.01.2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení neskorších predpisov

hovädzí dobytok, ošípané

Vyhláška č. 50/2015


Účinnosť od: 01.04.2015

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 50/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.

identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka

Vyhláška č. 49/2015


Účinnosť od: 01.04.2015

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 49/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz.

identifikácia a registrácia oviec a kôz

Vyhláška č. 48/2015


Účinnosť od: 01.04.2015

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 48/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných.

identifikácia a registrácia ošípaných

Nariadenie č. 365/2014


Účinnosť od: 01.01.2015

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 365/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2007 Z. z.

ochrana zvierat

Nariadenie č. 294/2014


Účinnosť od: 28.12.2014

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov.

požiadavky na zdravie zvierat

Nariadenie č. 202/2014


Účinnosť od: 01.08.2014

Nariadenie č. 202/2014 ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania.

ochrana zvierat

Nariadenie č. 499/2003


Účinnosť od: 01.12.2013

Nariadenie vlády č. 499/2003 Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.

veterinárne kontroly