Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Živočíšna výroba

· Ošípané

307/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2024

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov

identifikácia a registrácia ošípaných

441/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2024

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov

identifikácia a registrácia ošípaných

Nariadenie č. 322/2012


Účinnosť od: 01.11.2012

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z. z.

ochrana ošípaných

Vyhláška č. 205/2007


Účinnosť od: 01.05.2010

Vyhláška č. 205/2007 Ministerstva pôdohospodárstva SR o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti.

jatočné mäso

Nariadenie č. 276/2003


Účinnosť od: 01.01.2010

Nariadenie vlády č. 276/2003 Slovenskej republiky o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných.

opatrenia na ochranu zdravia

Nariadenie č. 277/2003


Účinnosť od: 01.01.2010

Nariadenie vlády č. 277/2003 Slovenskej republiky o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných.

opatrenia na ochranu zdravia

Nariadenie č. 325/2003


Účinnosť od: 01.08.2003

Nariadenie vlády č. 325/2003 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných.

minimálne pravidlá ochrany