Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Potravinárstvo

· Potraviny

94/2023 Z. z.


Účinnosť od: 25.03.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení vyhlášky č. 270/2015 Z. z.

lieh - kontrolné známky

258/2022 Z. z.


Účinnosť od: 21.07.2022

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení
 

zabezpečenie potravinovej bezpečnosti

237/2022 Z. z.


Účinnosť od: 30.06.2022

OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. júna 2022, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny nového typu.
 

Potravinový kódex

272/2020 Z. z.


Účinnosť od: 05.10.2020

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2019 Z. z.
 

trh s vínom

37/2020 Z. z.


Účinnosť od: 01.04.2020

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín
 

zoznam vybraných potravín

352/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.12.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry
 

cukry

187/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov
 

označovanie tabakových výrobkov-kontrolné známky

130/2019 Z. z.


Účinnosť od: 20.05.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.
 

tabakové výrobky - kontrolná známka

108/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.05.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
 

oznámenie o výrobe destilátu

100/2019 Z. z.


Účinnosť od: 20.04.2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov
 

identifikátor na označenie tabakových výrobkov