Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 31/2022

05-08-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Choroby tekvicovitých plodín

Pri pozorovaní bežných chorôb tekvicovitých sa zameriavame aj na sledovanie nových karanténnych chorôb, ktoré môžu ohrozovať tekvicovité. Z chorôb sú to najmä virózy a zo škodcov molice, mínerky, strapky a húsenice. Proti hubovým chorobám zasahujem preventívne aj kuratívne.

Múčnatka uhorková je bežné nekaranténne ochorenie tekvicovitých. Prejavuje sa belavým povlakom na listoch, stonkách i na súkvetiach. Napadnuté rastliny zaostávajú v raste a prinášajú podstatne nižšiu úrodu. Ak je teplé a suché počasie, spôsobuje zvlášť citeľné škody. Okrem uhoriek, melónov a tekvíc, huba napáda aj begónie, georgíny, cyklámeny, chryzantémy.

KarmaKumar sú fungicídy s účinnou látkou hydrogenuhličitan draselný. Mechanizmus účinku hydrogenuhličitanu draselného ešte nie je známy. Avšak predpokladá sa, že zmenou hodnoty pH a osmotického tlaku a ďalej priamym iónovým pôsobením bikarbonátu sú poškodené a usmrtené spóry a mycélium hubového škodcu. pôsobí preventívne a mierne kuratívne. Preventívne postreky prípravkom zaručujú najlepšie pôsobenie produktu, a tým dobrú ochranu kultúry. Na menej významné použitie je autorizovaný tento fungicíd aj na  tekvicovitú zeleninu (uhorka, tekvica mošusová, tekvica obrovská, tekvica obyčajná, cuketa, patizón, fľaškovec obyčajný) proti múčnatke v skleníkoch aj poľných podmienkach. Aplikujte od fázy BBCH 12 (2 pravé listy) do fázy BBCH 89 (plná zrelosť).

Dávku aplikujte nasledovne:

  • do 50 cm dĺžky/výšky rastliny: 1,5 kg/ha
  • do 125 cm: 2,25 kg/ha
  • viac než 125 cm: 3 kg/ha

Nepoužívajte prípravok:

  • v období sucha,
  • ak chýba vosková vrstva listov v dôsledku silného dažďa,
  • na mokrých listoch,
  • pri intenzívnom slnečnom svetle a teplotách nad 30 °C.

Na minoritné použitie je povolený proti múčnatke na tekvici kontaktný fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom  Vitisan s účinnou látkou hydrogénuhličitan draselný (Potassium hydrogen carbonate). Pôsobí ako kontaktný fungicídny prípravok s preventívnym aj kuratívnym účinkom proti  múčnatke. Po aplikácii dochádza k vysušeniu pôvodcu choroby. Zásadité pH a zvýšený osmotický tlak obmedzuje vývoj mycélia húb. Tak je zabránené ďalšej infekcii. Pre dobrú účinnosť je dôležité zabezpečiť dôkladné pokrytie celého povrchu ošetrenej plochy.  Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie 6x, interval medzi aplikáciami 7 - 10 dní.

Biologický fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu Serenade Aso obsahuje Bacillus subtilis. Prípravok účinkuje proti bakteriálnym a hubovým patogénom na základe konkurencie k týmto patogénom, kedy pokryje povrch rastlín (listov, plodov) a konkuruje týmto patogénom odberom živín priestorovou konkurenciou, produkuje lipoproteíny, ktoré majú fungicídny a antibakteriálny účinok a ďalej indukuje biochemickú odolnosť ošetrených rastlín proti hubovým a bakteriálnym patogénom. Prípravok je vhodný pre použitie v integrovaných systémoch ochrany rastlín. Proti plesni sivej (Botrytis cinerea) a múčnatke uhorkovej (Sphaerotheca fuliginea) ošetrujte od štádia vyvinutých 2 pravých listov do zberovej zrelosti (BBCH 12 - 89). Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie 6x.

Biologický fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou určený na ochranu zeleniny proti múčnatke Sonata obsahuje Bacillus pumilis. Prípravok zabraňuje klíčeniu spór patogénnych húb na rastlinách vytváraním fyzikálnej bariéry medzi spórami a povrchom listov. Baktérie kolonizujú spóry húb. Je inhibovaná tvorba bunkových stien, ktorá vedie postupne k deštrukcii a rozpadu buniek patogéna. Okrem toho účinkuje proti hubovým patogénom priestorovou konkurenciou, kedy pokryje povrch rastlín patogénom, tak zostáva menej priestoru aj živín. Tiež indukuje biochemickú odolnosť ošetrených rastlín. Prípravkom ošetrujte zásadne preventívne. Aplikácia pri zistení prvých príznakov choroby môže mať zníženú účinnosť. Ošetrenie všetkých plodín je od rastovej fázy BBCH 11 (1. pravý list vyvinutý) až do rastovej fázy BBCH 89 (plná zrelosť plodov). Po aplikácii je nutné dodržať odstup zrážok alebo závlahy najmenej 3-4 hodiny. V prípade silnejšieho infekčného tlaku chorôb je potrebné skrátiť intervaly medzi ošetreniami alebo nahradiť ošetrením povolenými chemickými prípravkami. Prípravok nie je určený na miešanie (tank-mix) s inými prípravkami.

Prípravok je vhodný pre použitie v integrovaných systémoch ochrany rastlín a v ekologickom poľnohospodárstve.

Bacillus amyloliquefaciens kmeň FZB24 v prípravku Taegro proti múčnatke,  má viacero mechanizmov účinku. Môže dochádzať ku kombinácii rôznych spôsobov, o ktorých je známe, že sa podieľajú na biologickej kontrole:

  • priama antimykotická / antibakteriálna aktivita s produkciou sekundárnych metabolitov
  • indukcia systémovej odolnosti (rezistencie) rastlín alebo získanej systémovej odolnosti.

Maximálny počet aplikácií 12, minimálny interval medzi aplikáciami 3 dni. Prípravok aplikujte od rastovej fázy vyvinutých klíčnych listov až po rastovú fázu plnej zrelosti (BBCH 10 –89).

Kumulus WG  a Thiovit Jet sú sírnaté, kontaktne pôsobiace fungicídy určené na ochranu širokého spektra záhradných a poľných plodín proti múčnatke a na ochranu viniča proti erinóze a akarinóze. Účinná látka sulphur (síra) pôsobí predovšetkým preventívne, má rýchly nástup účinku s reziduálnym pôsobením a s dobrým akaricídnym účinkom. Spôsob účinku spočíva v inhibícii dýchania, v prerušovaní tvorby proteínov a vo vnútri buniek húb spôsobuje spomalenie klíčenia spór a rast hýf. V tekvicovitej zelenine proti múčnatke aplikujte v rastovej fáze od viditeľného 1. bočného výhonku (BBCH 21) do plnej (biologickej) zrelosti (BBCH 89) maximálne 6x za rok. Interval medzi aplikáciami 7 - 10 dní.

Na menej významné použitie je povolený Askon s účinnými látkami azoxystrobin+difenoconazole na ochranu uhoriek, cukety, melóna, melóna vodného a tekvice proti múčnatke. Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby bol prípravok aplikovaný pred alebo na začiatku infekcie. Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Čistý azoxastrobin obsahuje fungicíd Zoxis povolený proti černi uhorkovej. Aplikácia v poľných podmienkach.Termín aplikácie od klíčnych listov  do fázy, keď 9 alebo viac plodov na hlavnej stonke dosiahlo typickú veľkosť a tvar (BBCH 10 – 79).

Difenoconazole pôsobí systémovo a má preventívny a kuratívny účinok.Do rastliny preniká asimilačnými časťami, odkiaľ sa šíri do ostatných pletív akropetálne a translaminárne v priebehu jednej hodiny. Prípravok je účinný proti hubám Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Albugo candida,Mycosphaerella brassicicola, Erysiphe cruciferarum, Erysiphe heraclei, Alternaria dauci, Alternaria radicina, Alternaria porri, Puccinia alli.

Dagonis je systémovo pôsobiaci fungicíd proti múčnatke prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Prípravok kombinuje vlastnosti účinných látok fluxapyroxad a difenoconazole. Účinná látka fluxapyroxad má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby). Účinná látka difenoconazole patriaca do chemickej skupiny triazolov je systémová účinná látka s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je absorbovaná asimilujúcimi časťami rastlín v priebehu jednej hodiny. V rastlinách sa šíri akropetálne a translaminárne. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícií demetylácie C14 v rámci biosyntézy ergosterolov (DMI). Inhibuje rast patogéna tým, že ovplyvňuje tvorbu sterolov v bunkových membránach patogéna. Výsledkom je rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf.

Prípravok je určený aj na ošetrenie tekvicovej zeleniny s jedlou aj nejedlou šupkou proti múčnatke uhorkovej a čiernej hnilobe uhoriek . Prípravok aplikujte od rastovej fázy, keď je úplne vyvinutý 4. pravý list na hlavnej stonke (BBCH 14) po fázu plnej zrelosti plodov (BBCH 89). Maximálny počet aplikácií 3x, Interval medzi aplikáciami 7 dní

Pri aplikácii do tekvicovitej zeleniny na poli konzultujte použitie na mladých rastlinách s držiteľom autorizácie z dôvodu možnej fytotoxicity. 

Prolectus  je fungicíd určený na ničenie  hubových chorôb viniča (pleseň sivá /Botrytis cinerea/), broskýň, nektariniek, marhúľ, sliviek, čerešní (monilióza kôstkovín a moniliové usýchanie kvetov a výhonkov /Monilinia fructigena, M. laxa/)  rajčiakov, papriky, baklažánov, jahôd a tekvicovitej zeleniny (pleseň sivá /Botrytis cinerea/) v skleníkoch.  Má preventívny, kuratívny a  translaminárny účinok. Účinná látka fenpyrazamine patrí do chemickej skupiny hydroxyanilidov (SBI trieda III), ktoré inhibujú biosyntézu sterolu v membránach (skupina G3). Inhibuje  rast mycélia a svojimi vlastnosťami zamedzuje tvorbu spór. V skleníkoch aplikujte od fázy začiatku kvitnutia (10 % kvetov je otvorených) do rastovej fázy hlavného zberu (BBCH 61-87), množstvo vody 500-1200 l/ha, max. 3 x za sezónu, interval medzi aplikáciami je 7 dní.

Scala je fungicíd zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným mechanizmom účinku proti chrastavitosti jadrovín a plesni sivej ako majú klasické fungicídy. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas 7 - 10 dní) a naviac po dobu 2 - 3 dní aj kuratívne. Účinná látka je pyrimethanil. Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa inhibuje a prerušuje infekčný proces. Spoľahlivo účinkuje aj pri teplotách už od 5 °C.  Vyznačuje sa dobrým účinkom najmä proti chrastavitosti na listoch. Vzhľadom na jeho mechanizmus účinku je obzvlášť vhodný pre sólo aplikáciu v období, kedy sú štandardne odporúčané kontaktné fungicídy. Taktiež sa osvedčuje ako doplnok klasických triazolových fungicídov na posilnenie ich účinku a zníženie rizika vzniku rezistencie. Tým, že nemá len preventívny, ale aj kuratívny účinok, umožňuje lepšie načasovanie ochrany oproti klasickým kontaktným fungicídom. Na minoritné použitie je povolený na uhorka, cuketa, tekvicu a patizón Maximálny počet aplikácií 2 × za vegetáciu, interval medzi aplikáciami 10 dní. Prípravok aplikujte rosením od začiatku vývoja plodov až do dosiahnutia úplnej zrelosti plodov (BBCH 71 - 89).

Uhorka, tekvicovitá zelenina, cuketa majú na menej významné použitie povolený fungicíd Zato 50 WG proti múčnatke v skleníkoch. Trifloxystrobin je strobilurínová účinná látka, ktorá umožňuje dlhopôsobiaci účinok proti viacerému radu chorôb. Má mezostémový spôsob účinku, ktorý sa vyznačuje vysokou afinitou na voskovú vrstvu rastlín. Postupne dochádza ku jeho redistribúcii do priestoru rastlín pri jeho vyparovaní a opätovnom priľnutí na rastlinách. Iba určitá časť účinnej látky preniká do listových pletív. Má translaminárny účinok. Prenos trifloxystrobínu cievnym systémom je značne obmedzený. Trifloxystrobin významne zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia na povrchu rastlín. Značne zabraňuje rastu patogéna ako i tvorbe haustórií na povrchových častiach pletív rastlín. Biochemicky možno spôsob účinku vysvetliť tak, že dochádza k  inhibícii respirácie znemožnením prenosu elektrónov v mitochondriách v bunkách huby. Nevzniká žiadna krížová rezistencia medzi strobilurínmi a fungicídmi patriacimi do inej chemickej triedy, napr. inhibítormi syntézy sterolu. Maximálny počet aplikácií 1-3 x počas vegetačnej sezóny, interval medzi aplikáciami 7-14 dní. Proti múčnatke uhorkovej ošetrujte plodiny v rastovej fáze BBCH 21 (prvý hlavný bočný výhonok je viditeľný) až BBCH 89 (plne zrelé: plody majú typickú úplne zrelú farbu).