Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Hyalesthes obsoletus (Cixiidae) ako významný prenášač patogénu ochorenia stolbur

15-12-2023
RNDr. Vladimír Langraf PhD.1; Ing. Milan Chudý2; RNDr. Kornélia Petrovičová PhD.3 | [email protected]
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Víno Chudý, s.r.o. Vinohrady nad Váhom; 3 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Hyalesthes obsoletus je prenášačom patogénu „Candidatus Phytoplasma (Ca. P.) solani“, pôvodcu žltej viničovej Bois noir (BN), teda ochorenia Stolbur na viniči. Pôvodcom ochorenia je fytoplazma a cikáda Hyalesthes obsoletus slúži ako vektor na prenášanie ochorenia.

Fytoplazma je menšia ako baktéria, nemá pevnú bunkovú stenu a je obklopená plazmatickou membránou. V cytoplazme sa nachádzajú vlákna kruhovej DNA a ribozómy rovnakého ako u baktérií. Reprodukucia fytoplazmy prebieha priehradkovým delením, fragmentáciou vlákien a pučaním. Okrem viniča sa Stolbur vyskytuje aj na zemiakoch, paradajkách, paprike a tabaku.

Prejavy ochorenia sú nasledovné:

  1. sfarbenie listov je u modrých odrodách do červena až červenofialova - viď foto (obr. č. 1), u bielych odrodách do žlta,
  2. niektoré listy sa sfarbia celé ale ich zelená časť je ostro ohraničená od zafarbenej nainfikovanej časti - viď foto (obr. č. 2),
  3. zvinutie listov,
  4. dozrievanie letorastov nie je plynule a na listoch sú čierne škvrny,
  5. vädnutie a krehnutie strapcov, chuťovo sú kyslé,
  6. pri silnom napadnutí dochádza k nekrotizovaniu výhonkov aj strapcov,
  7. poškodenie celého kra, ktoré vedie k jeho uhynutiu.

Obr. 1

Obr. 1: Poškodenie listou chorobou stolbur
(foto: Milan Chudý)

Obr. 2

Obr. 2: Ohraničenie medzi zdravou zelenou časťou a infikovanou zafarbenou časťou
(foto: Milan Chudý)

Pre zníženie predpokladu rozšírenia cikády Hyalesthes obsoletus do stavu, kedy spôsobí hospodárske straty, je dobré monitorovať ich výskyt vo vinohrade. Následne je vhodné prispôsobiť intenzitu postrekov proti tomuto škodcovi. V našom príspevku sa preto budeme venovať monitoring druhu Hyalesthes obsoletus vo vinici počas roku 2022.

Odchyt Hyalesthes obsoletus sme uskutočnili od júla do novembra metódou žlté lepové lapače v 9 odrodách viniča (Tramín červený, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Rimava, Hron, Hetera, Dunaj, Breslava, Rubinet) vo vinohrade Víno Chudý, s.r.o.. Žlté lepové lapače boli umiestnené v línii, 5 kusov od seba vzdialených 10 metrov, teda v odrodách bola 50 metrová línia.

Počas celého obdobia zberov sme zaznamenali iba 5 jedincov druhu Hyalesthes obsoletus (obr. č. 3.). Tieto jedince sme zaznamenali len v odrode Dunaj počas mesiaca júl a prejavy poškodených chorobou stolbur sa vyskytli počas roku 2022 iba pri tejto odrode u troch krov.

Obr. 3

Obr. 3: Druh Hyalesthes obsoletus
(foto: www.hmyzslovenska.info)

Tento výskum bol podporený grantom KEGA č. 002UKF-4/2022 Metaanalýzy v biológii a ekológii (databázy a štatistické analýzy údajov).