Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Degustace jablek v roce 2021 na VŠÚO Holovousy

16-03-2021
prof. Dr. Ing. Boris Krška | [email protected]
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy

Vlastní degustace jablek byla v roce 2021 netradiční a to hned v několika momentech - byl posunut termín na začátek února v domnění, že pandemická situace s Covid 19 bude příznivější.
Původní záměr bylo vybrat povolený počet hodnotitelů z řad ovocnářů, zahrádkářů, šlechtitelů, zástupců ÚKZÚZ a další veřejnosti. Nakonec vzhledem k vládnímu opatření se 52. ročníku degustace zúčastnilo 17 hodnotitelů ze všech oddělení ovocnářského ústavu, degustace proběhla 3. 2. 2021. Celkem bylo hodnoceno 36 vzorků, z nichž pouze 5 pocházelo z ULO podmínek. Pro srovnání byly dva nulté vzorky 'Golden Delicious' a 'Idared'.
Většina vzorků byla skladována v běžné nevětratelné chladírně při teplotě + 2°C. Některé vzorky byly bohužel vzhledem k posunutému termínu degustace a průběhu počasí a sklizní v roce 2020 již za svým zenitem ('Nikoleta', 'Vltava', 'Rubín', 'Manitu'). Naopak některé odrůdy jako např. 'Opal' nebyly v den degustace ještě v plné konzumní zralosti.

Nejlépe hodnocené byly odrůda a hybrid z Holovous a to 'Andera' a nšl. HL 353/04. Jako třetí nejlépe hodnocený vzorek připadal na novou odrůdu soukromého šlechtění pana Josefa Buzrly z Moravského Žižkova odrůda 'Sissi' a o čtvrté až páté místo se dělily odrůdy 'Briliant' (stejného původů jako 'Sissi') s odrůdou 'King Jonagold'. Odrůda 'Sissi' (Rajka x Pink Lady), má slabý růst, netrpí padlím ani strupovitostí, lze jí dlouho skladovat, žádá probírku. 'Briliant' (Orion x Pink Lady), má samoregulační schopnost násady plodů, pravidelně plodí, velké plody, netrpí opadem plodů a měla by sklízet co nejpozději.

'Andera' je pozdně zrající odrůda jabloně. Sklizňově dozrává v polovině října shodně s odrůdou 'Golden Delicious'. Typ růstu stromu je standardní, vykazuje silný růst a koruna má vzpřímený až rozložitý habitus. Doba kvetení je pozdní. 'Andera' vstupuje do plodnosti středně pozdně (od 3. roku po výsadbě), plodnost je středně vysoká, pravidelná a odrůda se vyznačuje autoregulací násady plodů. Plod je velký (200 – 250 g), ploše kulovitého tvaru, základní barva je zelenožlutá, krycí barva pak červená (80 % povrchu). Dužnina je krémová, jemná, pevná, chruplavá a šťavnatá. Chuť je navinule sladká, výborná. 'Andera' je středně náchylná ke strupovitosti, málo k padlí.

Novošlechtění HL 353/04 je kříženec odrůd 'Angold' a 'Braeburn'. Vyznačuje se dobrou skladovatelností a pevnou chruplavou dužninou velmi dobré chuti.

Zajímavé zjištění, zatím však jen orientačně odzkoušené na malým počtu lidí je, že odrůdy 'Andera', 'Manitu' a 'Briliant' neprokázaly žádnou nebo jen zcela nepatrnou a krátkou reakci u alergiků.

Výsledky 52.ročníku degustace lze považovat za pracovní, edukativní a použitelné pro další šlechtitelskou práci. Věřme, že další ročník již proběhne ve standartních podmínkách.


  • Konečné hodnocení degustace - VŠÚO Holovousy 3. 2. 2021 (0.09 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť