Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Karanténni škodcovia v ovocných sadoch

10-03-2020
Ing. Ivana Horváthová | [email protected]
ÚKSÚP - OOR
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 17-19)