Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Poškodzovanie ovocných drevín drobnými cicavcami

05-03-2020
doc. Ing. Josef Suchomel, PhD.; doc. RNDr. Marta Heroldová, PhD. | [email protected]
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2019, str. 22-25)