Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Hlošina okoličnatá v našich záhonoch tak pre účel úžitkový ako i okrasný

17-01-2020
Ing. Janka Sudzinová, PhD.; prof. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

V poslednom období narastá záujem o pestovanie úžitkovo - okrasných rastlín, ktoré sú súčasťou zmiešaných pestovateľských záhonov, a to hlave v záhradkárskom prostredí. Je preto opodstatnené sprostredkovávať poznatky o možnostiach uplatňovania a vhodností jednotlivých vegetačných prvkov do takýchto výsadieb, ktoré sú nielen sadovnícky zaujímavými v jednotlivých kompozíciách, ale ich úžitkové danosti súčasne poskytujú hodnotný surovinový zdroj pre domácností.

Mnohí záhradkári využívajú v svojich pestovateľských záhonoch pestrú – zmiešanú skladbu rôznych druhov, odrôd letničiek, kríkov okrasných i úžitkových, zeleniny, aromatických rastlín, čím si dotvárajú pestovateľsky druhovú variabilitu vegetačných prvkov, účelovo nadobúdajú skúsenosti s pestovaním menej známych druhov úžitkovo-okrasných rastlín, alebo dôvodmi sú i priestorové obmedzenia pre využívania väčšieho počtu rastlín tohto istého druhu, a preto pristupujú k takýmto výsadbovým uplatneniam.

Do takýchto zmiešaných pestovateľských záhonov, ktorými je možné dotvárať či obmieňať druhovú, odrodovú skladbu rastlín poukazujeme taktiež na efektivitu začleňovania Hlošiny okoličnatej (Elaeagnus umbellata) v zastúpení i odrôd 'Pointilla Amoroso', či 'Pointilla Sweet and Sour', ktoré „môžu splniť“ mnohým záhradkárom tak požiadavky pre okrasných charakter vegetácie, ako i úžitkový účel, a to pre tvorbu konzumných plodov.

Obr. 1

Obr. 1: Hlošina okoličnatá (Pointilla Amoroso)
(zdroj: https://www.lumigreen.sk/eshop/hlosina-okolicnata-pointilla-amoroso-40-60-cm-kont-16-l/p-4115354.xhtml)

Tento pestovateľsky nenáročný opadavý ker s jedlými plodmi výraznej červenej farby je atraktívny okrem iného tvorbou kvetov v mesiacoch apríl až máj, ktoré sú bledožlté. Vytvára rozložitú nadzemnú časť nepravidelného tvaru. Okrasný účel v záhradkách je znásobovaný zaujímavými kopijovitými listami, ktoré sú striebornozelenej farby o veľkosti približne 1,5 cm. Môže voľne dorastať až do výšky približne 3 m a šírky približne 2 m, avšak uplatňovaním rezov je bezproblémové udržiavanie jeho priestorového rozloženia. Plody veľkosti približne plodov ríbezlí sú nielen vo výsadbách s ostatnými úžitkovo-okrasnými rastlinami estetický výrazne, ale i chuťou špecifické a hodnotné pre rôzne účely spotrebovania v domácnostiach. Vyrastajú v zhlukoch nielen na mladších, ale i na starších konároch. Záhradkári môžu oceniť jej výraznosť arómy v období kvitnutia.

K niektorým pestovateľským aspektom a k nárokom na prostredie:

 • uprednostňuje pôdy mierne kyslé, vlhké, priepustné, avšak na pôdne prostredie nie je náročná, dobre znáša všetky typov pôd,
 • vhodné sú teplé stanovištia v záhradách s dostatkom slnečného žiarenia,
 • vyhovujúcimi sú i polotieniste miesta záhrad,
 • mierne rezy sú adekvátne hlavne pri mladších jedincoch, pričom pri starších sa obmedzujú z dôvodu zabezpečenia dostatočnej násady plodov,
 • vyznačuje sa pomalou intenzitou rastu, čo je mimoriadne vyhovujúce do priestorovo menších záhrad a okrasno-úžitkových záhonov,
 • v menších úžitkovo-okrasných záhonoch je vhodným taktiež z dôvodov, že ročné prírastky nedosahujú viac ako 50 cm,
 • znáša teploty i do -20°C,
 • v záhradách okrem pestovania ako solitérneho vegetačného prvku vyniká i pre skupinové výsadby s inými druhmi úžitkovo-okrasných rastlín,
 • rezy je vhodné uplatňovať po zbere plodov za účelom udržiavania požadovanej tvarovej kompaktnosti,
 • vhodné je aplikovať výsadby kontajnerovaných jedincov tak v jarnom, ako i v jesennom období,
 • pred príchodom obdobia zimy je vhodné uplatňovať mulčovanie pôdy okolo vysadených jedincov,
 • zber plodov je možný až do príchodu prvých mrazov.

Obr. 2

Obr. 2: Možnosti využívania plodov odrôd Eleagnus umbellata a niektoré dôležité obsahové zložky