Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Sortiment nových odrôd pšenice ozimnej a pšenice jarnej

20-10-2022
Ing. Katarína Bučková | [email protected]
ÚKSÚP – Skúšobná stanica Želiezovce

V súčasnosti máme pri pšenici ozimnej aj jarnej širokú kolekciu registrovaných odrôd, z ktorej si pestovateľ môže vybrať takú odrodu, ktorá najviac vyhovuje jeho podmienkam a účelu pestovania. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok  zaregistroval v roku 2022 sedem nových odrôd pšenice ozimnej: Axaro, Egidius, IS Ozirion, LG Asterion, LG Fiona,LG Rozarka, Monika. Dve odrody pšenice jarnej: Ellispe, Priska a jednu odrodu pšenice ozimnej, tvrdej: IS Belladur. Štátne odrodové skúšky pšenice ozimnej sa na území Slovenska  vykonávajú na desiatich lokalitách, pšenice jarnej a pšenice tvrdej na štyroch lokalitách, a trvajú spravidla tri roky. Pokusy sú vysiate v štyroch opakovaniach ochrana je vykonávaná len herbicídmi a insekticídmi. Fungicídmi sa štátne odrodové skúšky neošetrujú. Pokusy so pšenicou sú zaradené v osevnom postupe spravidla po dobrých a stredne dobrých predplodinách, napr. repka olejná, hrach siaty. 

Obr. 1

Obr. 1: Pokus pšenice, skúšobná stanica Želiezovce

Pšenica letná, forma ozimná

Axaro

Axaro je skorá odroda, stredného vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, stredne hustý až hustý a krátky, s krátkymi ostinami  na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn  počas skúšok bola stredná až vysoká (46,8g). Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-9(E).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti  škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd až slabšiu. Odolnosť proti hrdzi pšeničnej mala odroda lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu.

Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Probstdorf, AT
Zástupca v SR:  -

Egidius

Egidius je stredne skorá odroda, stredného vzrastu. Klas má tvar pyramidálny, stredne hustý až hustý a krátky, s krátkymi až stredne dlhými ostinami na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn  počas skúšok bola u odrody stredná (41,4 g).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-9(E).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi pšeničnej mala odroda lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG, Probstdorf, AT
Zástupca v SR: Saatbau Slovensko s.r.o., Trnava

IS Ozirion

IS Ozirion je stredne skorá a stredne vysoká odroda. Tvar klasu má paralelný, riedky a stredne dlhý až dlhý, s výskytom veľmi krátkych ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn  počas skúšok bola u odrody vysoká (47,4 g).          

Hodnotenie potravinárskej kvality je 7-8(A+).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Istropol Solary a.s., Horné Mýto
Zástupca v SR: -

LG Asterion

Odroda LG Asterion je skorá a krátka odroda. Klas má tvar paralelný, stredne hustý a krátky, s výskytom veľmi krátkych ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola stredná ( 42,3 g).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 3 (C).

Odolnosť proti prirodzenému vyzimovaniu mala odroda v čase skúšok dobrú. Odolnosť proti poliehaniu bola približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej, odolnosť proti listovým škvrnitostiam bola približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť prot  hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Limagrain  Europe S.A., FR.
Zástupca v SR: Limagrain Česká republika s.r.o, CZ

LG Fiona

Odroda LG Fiona je stredne skorá a stredne vysoká odroda. Klas má tvar mierne kyjakovitý, stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom dlhých až veľmi dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn  počas skúšok bola u odrody stredná až vysoká (43,0 g).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 3(C).

Odolnosť proti prirodzenému vyzimovaniu mala odroda v čase skúšok dobrú. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej a hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti listovým škvrnitostiam mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Limagrain Česká republika s.r.o, CZ
Zástupca v SR: Limagrain Česká republika s.r.o, CZ      

LG Rozarka

Odroda LG Rozarka je skorá a krátka až stredne vysoká odroda. Klas má tvar paralený,riedky až stredne hustý a krátky až stredne dlhý, s výskytom stredne dlhých až dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody stredná (40,2 g)

Hodnotenie potravinárskej kvality je 6-5(B/A).

Odolnosť proti prirodzenému vyzimovaniu mala odroda v čase skúšok dobrú. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti múčnatke trávovej a hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti listovým škvrnitostiam mala odroda slabšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu.  Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Limagrain Česká republika s.r.o, CZ
Zástupca v SR: Limagrain Česká republika s.r.o, CZ      

Monika

Odroda Monika je stredne skorá odroda,stredného vzrastu. Klas má tvar paralelný, riedky až stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom veľmi krátkych ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn  počas skúšok bola u odrody stredná až vysoká (43,1 g) .

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8-9(E).

Odolnosť proti prirodzenému vyzimovaniu mala odroda v čase skúšok dobrú. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti múčnatke trávovej mala lepšiu. Odolnosť proti listovým škvrnitostiam mala približne na úrovni kontrolných odrôd až nižšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a v repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Selgen a.s., Praha, CZ
Zástupca v SR: Selgen Slovakia s.r.o., Galanta      

Pšenica tvrdá, forma ozimná

IS Belladur

Odroda IS Belladur je stredne skorá až neskorá odroda, stredného vzrastu. Klas má krátky až stredný, hustý, s výskytom dlhších belavých ostí. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola stredná (41,1 g).

IS Belladur mala výrazne vyššie pádové číslo a vyšší obsah žltých pigmentov v semoline. Sklovitosť bola na úrovni kontrolnej odrody až vyššia. Obsah bielkovín a mokrého lepku mala odroda stredne vysoké až vyššie hodnoty. Cestovinárska akosť odrody bola vyššia ako u kontrolnej odrody.

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala počas skúšok približne na úrovni kontrolnej odrody až slabšiu. Odolnosť proti múčnatke trávovej a hrdzi pšenicovej mala vyššiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch a fuzariózam mala odroda približne na úrovni kontrolnej odrody až vyššiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Istropol Solary a.s., Horné Mýto
Zástupca v SR: -

Pšenica letná, forma jarná

Ellispe

Odroda Ellispe je skorá a stredne vysoká odroda. Klas je paralelného tvaru, riedky  a stredne dlhý, s výskytom stredne dlhých ostiniek  na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn  počas skúšok bola u odrody  36,9 g (nízka až stredná) .

Hodnotenie potravinárskej kvality je 6 (A/B).

Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolnej odrody až slabšiu. Odolnosť proti múčnatke trávovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolnej odrody až slabšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok dobrú. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof-Saatzucht, AT
Zástupca v SR: RWA Slovakia s.r.o., Bratislava

Obr. 2

Obr. 2: Pokus pšenice jarnej, skúšobná stanica Želiezovce

Priska

Odroda Priska je skorá odroda, krátkeho až stredného vzrastu. Klas je paralelného tvaru, stredne hustý a krátky až stredne dlhý, s výskytom stredne dlhých ostín  na vrchole. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn  počas skúšok bola u odrody nízka (33,5 g) .

Hodnotenie potravinárskej kvality je 5 (B).

Odolnosť proti poliehaniu mala dobrú. Odolnosť proti múčnatke trávovej mala lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch a hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolnej odrody až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok dobrú. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Selgen a.s., Praha, CZ
Zástupca v SR: Selgen Slovakia s.r.o., Galanta  

Obr. 3

Obr. 3: Zber pokusu pšenice, skúšobná stanica Želiezovce