Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Vidiecky turizmus a agroturizmus

14-01-2015
Otepka, P. – Habán, M. | [email protected]; [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre