Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Biomasa jej potenciál a využitie na Slovensku

03-11-2014
Zacharda, F. – Pepich, Š. – Gaduš, J. – Piszczalka, J. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre