Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Minimalizačné a pôdoochranárske technológie

31-10-2014
Kováč, K. – Nozdrovický, L. – Macák, M. | [email protected]; [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre