Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Chovateľské faktory ovplyvňujúce budúcu produkciu mlieka kráv – pôsobenie tepelného stresu na zasušené kravy a dopad na narodené jalovičky

19-07-2023
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.1,2; Ing. Lucia Mačuhová, PhD.1; PaedDr. Michal Uhrinčať, PhD.1; Ing. Martina Vršková, PhD.1; doc. MVDr. Ivan Holko, PhD.3 | [email protected]
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 Vetservis, s.r.o. Nitra

Aplikačný výstup


  • Chovateľské faktory ovplyvňujúce budúcu produkciu mlieka kráv – pôsobenie tepelného stresu na zasušené kravy a dopad na narodené jalovičky (2.09 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť