Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Publikácia Ovocie a zelenina - príležitosti a výzvy pre malé udržateľné poľnohospodárstvo

22-09-2021
(zdroj: www.fao.org)

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) uviedli na trh publikáciu v rámci medzinárodného roku ovocia a zeleniny 2021.

Táto kniha presvedčí čitateľa, aby sa zaujímal o ovocie a zeleninu a pochopil, že maloprodukcia týchto plodín je zásadná pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. V piatich kapitolách sa čitateľ dozvie o výzvach a výhodách pre výrobcov, predajcov a spotrebiteľov.

Kapitola 1: Pracovná definícia ovocia a zeleniny.

Kapitola 2: Možnosti riadenia fariem s cieľom zaistiť udržateľnosť výroby vrátane genetických zdrojov, systémov osív, hospodárenia s vodou, pôdou, živinami a kontroly škodcov a chorôb.

Kapitola 3: Možnosti integrácie malých komerčných farmárov so zameraním na ovocie a zeleninu do sociálne inkluzívnych hodnotových reťazcov vrátane inovatívnych služieb manipulácie po zbere úrody, trhových prepojení a znižovania strát a odpadu z potravín.

Kapitola 4: Možnosti pre odborníkov a tvorcov politík na rôznych vládnych, inštitucionálnych a sociálnych úrovniach podporiť trvalo udržateľnú produkciu a spotrebu bezpečného, ​​výživného a cenovo dostupného ovocia a zeleniny.

Kapitola 5: Kľúčové intervencie a inovácie na uľahčenie udržateľnej produkcie ovocia a zeleniny v krajinách s nízkymi a priemernými príjmami na celom svete.

Zdroj: www.fao.org

Publikácia je dostupná na:

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4173en