Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Návrh systému monitorovania opeľovačov EÚ

13-01-2021
(zdroj: www.op.europa.eu)

Správa Spoločného výskumného centra (JRC - interný vedecký útvar Komisie) predstavuje návrh systému monitorovania opeľovačov EÚ  na základe zistení odbornej skupiny pozostávajúcej z 21 osôb z 12 európskych krajín.

Cieľom je:

  • vypracovať nákladovo efektívny základný systém, ktorý obsahuje najdôležitejšie taxóny, je schopný zistiť zmeny v stave opeľovačov, pokrýva  celú EÚ a používa štandardizované metódy odberu vzoriek;
  • poskytnúť súbor dodatočných modulov pre ďalšie taxóny a opatrenia nad rámec základného systému;
  • navrhnúť všeobecný ukazovateľ EÚ na hodnotenie stavu a trendov opeľovačov a osobitný ukazovateľ spoločnej poľnohospodárskej politiky na hodnotenie dopadov SPP a opatrení implementovaných v rámci nej na opeľovače  a opeľovanie;  
  • poskytnúť odhadované náklady na zriadenie a implementáciu základného systému (s prihliadnutím na náklady na zamestnancov, vybavenie, cestovné, taxonomické, školenie, správu údajov a koordináciu).

 Návrh systému monitorovania opeľovačov EÚ