Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Stav svetového rybolovu a akvakultúry

26-04-2019
(zdroj: www.fao.org)

Publikácia FAO s názvom "Stav svetového rybolovu a akvakultúry 2018" zdôrazňuje dôležitý význam rybolovu, rybného hospodárstva a akvakultúry z hľadiska zabezpečenia potravín, výživy a zamestnania miliónov ľudí, z ktorých mnohí denne bojujú za udržanie primeraného živobytia.
 
Celková produkcia rýb v roku 2016 dosiahla historicky najvyššie hodnoty a to 171 miliónov ton, z čoho 88 % bolo využívaných na priamu ľudskú spotrebu, čo zabezpečilo relatívne stabilnú produkciu rybolovu a nárast akvakultúry. Výsledkom tejto produkcie bola rekordne vysoká úroveň spotreby rýb na obyvateľa v roku 2016 - 20,3 kg. Kľúčovým prvkom pri plnení cieľov FAO je svet bez hladu a podvýživy. Kým ročný rast akvakultúry poklesol v posledných rokoch, zaznamenávame ešte významný nárast v niektorých krajinách, najmä v Afrike a Ázii. Posilnený dopyt a vyššie ceny zvýšili hodnotu celosvetového vývozu rýb v roku 2017 z čoho 54 % pochádzalo z rozvojových krajín.
 
Sektor rybného hospodárstva a akvakultúry nie je bez výziev, je potrebné znížiť počet populácií rýb ulovených v zmysle biologickej udržateľnosti, v súčasnosti 33.1 %; zabezpečiť biologickú bezpečnosť a ochranu zvierat, problémy s chorobami sa úspešne riešia.
 
Stav svetového rybolovu a akvakultúry je jediná publikácia svojho druhu, poskytuje technický náhľad a reálne informácie o sektore, ktorý je čoraz viac uznávaný ako kľúčový. Okrem zaznamenávania významných trendov v celosvetovom rybnom hospodárstve a akvakultúre, táto publikácia  prehľadáva horizont nových pripravovaných oblastí, ktoré musia byť posúdené, či je možné využívať vodné zdroje v budúcnosti udržateľným spôsobom. Predchádzajúce vydania boli klikané na stránke viac ako 1 500-krát denne. Cieľom publikácie je prispieť k plneniu výziev 21.storočia a zdôrazniť úlohu sektora pri dosahovaní trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Zdroj: FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 - Meeting the sustainable development goals. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO