Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Vestník MPRV SR čiastka 15/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Obsah:

50.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o minimálnej výmere plochy vysiatej zmesami pre opeľovače (č. 15078/2023)

 

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=6&navID2=6&sID=23&year=2023&ofs1=13