Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Dodatok č. 1 k SMERNICI MPRV SR č. 7927/2021-750, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 28/2021)

  • Dodatok č. 1 z 12. októbra 2021 k SMERNICI Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 7927/2021-750, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z (1.91 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť