Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Agrolesníctvo

Vestník MPRV SR čiastka 32/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Obsah:

76. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu druhov drevín určených na založenie agrolesníckého systému, na ktoré sa poskytuje podpora na opatrene založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému (č. 26643/2023 Z. z.)
 
77. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu drevín, určených na založenie líniových vegetačných prvkov na ornej pôde, na ktoré sa poskytuje podpora na opatrenie založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku (č. 26645/2023)

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=6&navID2=6&sID=23&year=2023&ofs1=0