Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Agrolesníctvo

Kalkulačka pre orientačné zistenie plnenia podmienky diverzifikácie drevín

05-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Kalkulačka pre orientačné zistenie plnenia podmienky diverzifikácie drevín v zmysle § 43 ods. 4 a § 46 ods. 4 nariadenia vlády č. 3/2023 Z.z. v znení nariadenia vlády č. 407/2023 Z.z. pri zakladaní agrolesníckeho systému a zakladaní líniových vegetačných prvkov