Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Čierna hniloba hrozna

07-07-2023
Zoltán Tamašek | [email protected]
BioTomal, s.r.o.
(zdroj: Sady a vinice 3/2023, str. 52-53)