Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Perspektívny sortiment čerešní a višní vhodný do sadov

18-07-2017
Ing. Erika Zetochová; doc. Ing. Daniela Benediková, PhD.; Peter Čičák | [email protected]
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výskum a šľachtenie čerešní a višní v zahraničí je sústredené v niekoľkých šľachtiteľských centrách: Anglicko, Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Srbsko, Taliansko, Rumunsko, Kanada a USA. Na Slovensku máme niekoľko starých odrôd čerešní, ale dnes už nemáme žiadny zdroj domáceho šľachtenia, ktorý by ponúkal našim pestovateľom nové odrody. Naposledy  boli v roku 2000  zaregistrované  odrody čerešní Julka a Petra pochádzajúce z VÚOOD Bojnice. Na webovej stránke tohto pracoviska sú ponúkané pestovateľom i odrody Elenka a Klarika.

Medzi hlavné šľachtiteľské ciele pre čerešne možno zaradiť  veľkosť ovocia, pevnosť, kvalitu plodov, samoopelivosť, rozšírenie obdobia zberu plodov a prispôsobenie odrody na mechanizovaný zber. V poslednej dobe sa šľachtitelia orientujú i na skorosť dozrievania, odolnosť voči praskaniu plodov v čase dozrievania, produktivitu a odolnosť voči chorobám a škodcom.

Šľachtenie čerešňových podpníkov je zamerané na vplyv podpníka na intenzitu rastu naštepenej odrody, urýchlenie vstupu do rodivosti a dosiahnutie vysokej kvality plodov. Kompatibilita naštepenej odrody a dobré škôlkarské vlastnosti sú dôležité otázky spolu s prispôsobivosťou na pestovateľské podmienky.

Niekoľko perspektívnych vysokokvalitných odrôd čerešní a višní bolo vyšľachtených od roku 2001 v Julius Kühn - Institut v Dráždanoch - Pilnitz v Nemecku. Hlavným šľachtiteľským cieľom bolo získanie čerešní na priamy konzum a višní na spracovanie. Výber nových odrôd je sústredený na kvalitu plodov, vysoké a stabilné úrody a toleranciu k biotickým a abiotickým stresom. Poslednými šľachtiteľskými výsledkami sú štyri odrody čerešní ´Narana´, ´Areko´, ´Swing´, ´Habunt´ a štyri odrody višní ´Corallin´, ´Spinell´, ´Jachim´, ´Boas´.

´Narana´ – pochádza z kríženia odrôd ´Knauffs Schwarze´ x ´St. Charmes´. Je skoro dozrievajúca odroda v rovnakom čase ako ´Burlat´ (2. čerešňový týždeň). Obdobie kvitnutia je skoré (Regina -9 dní). Odroda sa okrem skorému dozrievania plodov vyznačuje i lepšími kvalitatívnymi vlastnostiam plodov. Veľkosť plodu je stredná až veľká v priemere má 28,1 mm a hmotnosť 9,9 g. Farba plodu hnedočervená, tvar plocho guľovitý, dužina tmavo červená, jemnej chuti. Dĺžka stopky je stredná, plody nie sú citlivé na praskanie. Odroda je cudzoopelivá

Obr. 1: Narana

Obr. 1: Narana

´Areko´– je výsledkom kríženia odrôd ´Kordia´ x ´Regina´ zo selekcie určenej na získanie stredne dozrievajúcich odrôd s veľmi kvalitnými plodmi a stálymi úrodami. Obdobie kvitnutia je neskoré, kvitne v rovnakom čase ako odroda ´Regina´. Plody dozrievajú v 5. čerešňovom týždni, sú atraktívne, srdcovitého tvaru, s priemernou veľkosťou 30,5 mm a hmotnosťou 13,2 g. Farba plodu je hnedo červená, dužina jemná, stredne červená, stopka plodu je dlhá a zelená. Odroda je cudzoopelivá.

Obr. 2: Areko

Obr. 2: Areko

´Swing´ – je krížencom odrôd ´Nabigos´ x ´Stella´. Odroda dozrieva skoro, 5 dní po odrode ´Burlat´, v 2.čerešňovom týždni. Plody sú červené, srdcovitého tvaru s priemernou veľkosťou 28,2mm a hmotnosťou 11,4g. Dužina plodu je červená, stredne jemná, stopka plodu je dlhá, zelená. Chuť plodov je veľmi dobrá. Odroda bola vybratá kvôli skorému dozrievaniu, samoopelivosti a výbornej chuti. Je zvlášť vhodná pre záhradkárske pestovanie z dôvodu stredne jemnej dužiny.

Obr. 3: Swing

Obr. 2: Swing

´Habunt´ – je výsledkom kríženia odrôd ´Valeska´ x ´Sunburst´. Obdobie kvitnutia je stredné až neskoré. Plody dozrievajú asi týždeň skôr ako odroda Regina v 6. čerešňovom týždni. Plody sú dvojfarebné, priemernej veľkosti 29,0 mm a hmotnosti 11,8 g. Tvar plodu je srdcovitý, dužina  žltá, jemná, stopka plodu je veľmi dlhá, zelená. Odroda rastie stredne bujne, je samoopelivá. Bola získaná ako súčasť šľachtenia zameraného pre záhradkárov.

Obr. 4: Habunt

Obr. 4: Habunt

´Corallin´ – je nemecká odroda višne z kríženia odrôd ´Kelleris 16´ x ´P10,17,5´ – ´Köröšská´ x ´Morela neskorá´ z r.1982. Vyznačuje sa vysokou kvalitou plodov a toleranciou k listovým chorobám. Plody sú tmavo červené, plocho guľovitého tvaru s priemernou veľkosťou 21,8 mm a hmotnosťou 5,5 g. Chuť je veľmi dobrá a vyvážená. Farba šťavy je veľmi tmavo červená s vysokým obsahom antokyanov (328,1/100g šťavy). Vzrast stromov je vzpriamený, vhodný pre mechanizovaný zber. Pri striasaní sa plod dobre a ľahko oddeľuje od stopky, kôstka plodu je malá, okrúhla a ľahko sa dá oddeliť od dužiny. Obdobie kvitnutia je stredné, odroda je samoopelivá, rodivosť je pravidelná. Obdobie dozrievania je týždeň pred odrodou ´Morela neskorá´. Odroda je tolerantná k hubovým chorobám ako je  škvrnitosť čerešňových listov a dierkovitosť listov. Odroda je predurčená i pre ekologické pestovanie.

´Spinell´ – nemecká višňa vznikla z kríženia odrôd ´Köröšská´ x ´B7,2,40´(´Fanal´ x ´Kelleris 16´)v Drážďanoch – Pilnitz. Chuť plodov je výborná, sladko kyslá s veľmi vysokým obsahom cukru a nízkym obsahom kyselín. Priemerná veľkosť plodu je veľmi veľká (26,7 mm) s hmotnosťou 9,0 g. Farba plodu tmavo červená, tvar je obličkovitý. Vzrast stromu je vzpriamený, stredne vitálny s dostatočným vytváraním obrastu, nakoľko kvitne na jednoročných výhonkoch. Odroda ´Spinell´ je čiastočne samoopelivá a plody dozrievajú skoro, 2 týždne pre ´Morelou neskorou´.

´Jachim´ – nemecká odroda višne z kríženia odrôd ´Köröšská Gierstädt´ x ´Safir´ z roku 2000. Odroda bola vybraná zo selekcie pre vzpriamený vzrast a stĺpovitý habitus stromov. Plody sú tmavo červené, plocho guľovité, stredne veľké(23,7 mm) a s hmotnosťou 6,7 g. Obdobie kvitnutia je neskoré ako u odrody ´Morela neskorá´. Odroda ´Jachim´ je samoopelivá višňa s dobrou násadou plodov, na krátkom rodivom obraste a na jednoročných výhonkoch. Dozrieva týždeň pred ´Morelou neskorou´, je tolerantná voči napadnutiu hubovými chorobami ako je napr. škvrnitosť čerešňových listov a dierkovitosť.

Obr. 5: Jachim

Obr. 5: Jachim

´Boas´ – je nemecká višňa rovnakého pôvodu ako ´Jachim´. Kvitne neskoro, kvety sú samoopelivé. Plody sú tmavo červené, dozrievajú týždeň pred ´Morelou neskorou´. Priemerná veľkosť plodov je 24,5 mm, hmotnosť 7,7 g. Násada plodov býva vysoká, hlavne na krátkom rodivom obraste. Odrody višní  ´Jachim´ a ´Boas´ sa odporúčajú vzhľadom k stĺpovitému vzrastu i na pestovanie v hustých sponoch prípadne i na pestovanie v nádobách.

Medzi ďalšie príklady zahraničných odrôd čerešní môžeme zaradiť odrodu ´Carmen®´, ktorá pochádza z Research Institut for Fruitgrowing and Ornamentals  Érd, Maďarsko.

´Carmen®´ – je odroda z kríženia čerešní ´Sárga Dragán´ x ´H203´. Strom rastie slabo až stredne silno, vstup do rodivosti je skorý, rodivosť je pravidelná. Odroda je odolnejšia voči napadnutiu škvrnitosťou čerešňových listov, ale je citlivá k monilióze. Plody sú veľké, s hmotnosťou 9 -13 g a veľkosťou plodov 28 -33 mm srdcovitého tvaru. Farba plodov a dužiny je tmavo červená, dužina je pevná, šťavnatá,  dobrej chuti, šťava dobre farbí. Plody sú odolné voči praskaniu. Obdobie dozrievania je skoré, 10 - 12 dní po odrode ´Burlat´. Odroda je cudzoopelivá.

Obr. 6: Carmen

Obr. 6: Carmen

Významné odrody čerešní zo šľachtenie na Univerzite v Bologni, Taliansko sú Grace star®  a Sweet Early® Panaro 1®.

´Grace star®´ - talianska odroda vznikla z voľného opelenia  odrody ´Burlat´. Je stredného vzrastu, polo vzpriameného habitusu. Plody sú srdcového tvaru, jasne červenej farby s tenkou šupkou purpurovo červenej farby. V plnej zrelosti je šupka tmavo červená. Dužina je ružová, stredne pevná, veľmi šťavnatá, sladkej chuti. Hmotnosť plodu je 11,0 - 12,0 g. Rodivosť je veľmi skorá a spoľahlivá. Obdobie dozrievania 10-12 dní po odrode ´Burlat´. Plody dozrievajú jednotne, sú stredne odolné k praskaniu. Odroda je samoopelivá.

Obr. 7: Grace star®

Obr. 7: Grace star®

´Sweet Early® Panaro 1®´ - odroda vznikla krížením ´Burlat´ x ´Sunburst´. Strom je vysokého vzrastu, štandardného habitu. Plody majú pomerne mäkkú dužinu, ale dobre držia na strome. Plody dozrievajú skoro (2-4 dni pred odrodou Burlat), takže  nie sú napádané vrtuľou čerešňovou spôsobujúcou červivosť plodov. Priemerná hmotnosť je 10,0 g, tvar je mierne sploštený, symetrický. Šupka je tenká, červená, lesklá a v priebehu dozrievania tmavne. V plnej zrelosti sú plody takmer červeno čierne. Dužina je ružová, stredne pevná až mäkká, šťavnatá, sladká s nízkym stupňom kyslosti. Odroda je stredne odolná voči praskaniu, je samoopelivá.

Obr. 8: Sweet Early® Panaro 1®´

Obr. 8: Sweet Early® Panaro 1®´

Z Výskumného a šľachtiteľského ústavu ovocinárskeho Holovousy, s.r.o., Česká republika vyberáme nasledovné zaujímavé odrody čerešní:

´Amid´ – odroda je výsledkom kríženia odrôd ´Kordia´ x ´Vic´. Strom rastie stredne bujne až bujne, tvorí vzpriamený habitus. Doba začiatku kvitnutia je skorá až stredne skorá. Plod je stredne veľký s hmotnosťou 9,5 g, srdcovitého tvaru. Farba plodu i dužiny je tmavo červená, chuť je sladká, veľmi aromatická, dužina je stredne šťavnatá. Obdobie dozrievania je v 6. čerešňovom týždni, po odrode ´Kordia´. Odroda nie je citlivá na praskanie plodov, moniliózu ani škvrnitosť čerešňových listov. Je stredne odolná voči neskorým jarným mrazom. Je cudzoopelivá.

´Early Korvik´ – česká čerešňa získaná z kríženia odrôd ´Kordia´ x ´Vik´. Rast stromu je stredne bujný, mierne vzpriamený. Plody sú tmavo hnedo červené, srdcovité, veľké, s hmotnosťou  plodu 9,0-10,5 g, chuť veľmi dobrá. Úrodnosť je dobrá, pravidelná a spoľahlivá. Obdobie dozrievania je v 4. až 5.  čerešňovom týždni. Plody sú odolné voči praskaniu a monilióze. Kvety sú na jarné mrazíky menej náchylné ako u odrody ´Kordia´.

Obr. 9: Early Korvik

Obr. 9: Early Korvik

´Christiana®´ – česká odroda čerešne vznikla ako výsledok kríženia ´Van´ x ´Kordia´.  Má stredne bujný rast a habitus stromu je rozložitý. Plody majú hmotnosť 9,0-10,0 g, priemernú veľkosť 27,0 mm. Tvar plodu je plocho guľovitý, farba tmavo červená, dužina stredne pevná, aromatická, výbornej chuti. Úrodnosť je veľmi vysoká, dozrieva v 5. čerešňovom týždni. Odroda je veľmi odolná voči praskaniu plodov a čiastočne odolná k poškodeniu kvetov jarnými mrazmi. Je náročnejšia na rez.

Obr. 10: Christiana

Obr. 10: Christiana

´Kasandra´ – je výsledkom kríženia odrôd ´Burlat´ x ´Sunburst´. Odroda je silnejšieho vzrastu, má širokú korunu a dobre obrastá rodivým obrastom, do rodivosti vstupuje skoro, úrody sú vysoké a pravidelné. Plody sú veľké (10 g), široko guľovité, šupka tmavo červenej farby, dužina je tmavo červená, stredne pevná, dobrej chuti, šťavnatejšia ako ´Burlat´. Plody sú odolnejšie k praskaniu, dozrievajú v 3. čerešňovom týždni. Odroda je cudzoopelivá, je vhodná i do vyšších oblastí s výnimkou oblastí s vysokým výskytom moniliózy. Je vysoko odolná voči mrazu v kvete i v dreve. Vhodným opeľovačom je ktorákoľvek iná čerešňa.

Obr. 11: Kasandra

Obr. 11: Kasandra

Medzi zaujímané odrody z Kanady patria:

´Celeste®´ – skorá, veľkoplodá atraktívna novinka z Kanady, zaujímavá pre samoopelivosť a vysokú kvalitu plodov. Je výsledkom kríženia odrôd ´Van´ x ´Newstar´, uvedená na trh bola v r. 1990. Odroda je slabého až stredného vzrastu, vzpriamená, kompaktná a zaberá málo miesta. Plody sú srdcovitého tvaru, veľké, hmotnosť plodu je 11,0 g. Dužina je sladká, dobrej chuti, pevná, stredne tvrdá, tmavo červenej farby. Dozrieva okolo 15. júna. Je citlivá na praskanie, ale dobre znáša transport a manipuláciu. Na moniliózu plodov je stredne citlivá.

Obr. 12: Celeste

Obr. 12: Celeste

´Canada Giant®´ - strom rastie stredne silne a zdravo, je kompaktný a zaberá málo miesta. Plody sú veľmi veľké, stredne pevné, šťavnaté s pikantnou chuťou. Hmotnosť plodu je 11,0 g a viac. Dužina je sladká, lahodná, aromatická, mäsitá. Obdobie dozrievania 3. až 4. čerešňový týždeň. Do plodnosti nastupuje veľmi skoro. Málo citlivá na poškodenie počas oberania a prepravy, vhodná aj na krátkodobé skladovanie. Vyniká najmä svojou kvalitou a dobrým zdravotným stavom stromu. Odroda je čiastočne samoopelivá.

´Skeena®´ - vznikla krížením odrôd ´(Bing x Stella)´ x ´(Van x Stella)´. Je stredne silného, polo vzpriameného vzrastu. Plody sú veľké, pevné, šťavnaté, dužina je sladká. Hmotnosť plodu je 11,0 g sú odolné voči praskaniu, je vysoko úrodná. Dozrieva v prvej polovici júla. Vďaka neskorému kvitnutiu je vhodná aj do klimaticky menej priaznivých oblastí. Veľkou výhodou je jej samoopelivosť a dobrá kvalita plodov.

Obr. 13: Skeena

Obr. 13: Skeena

Francúzske šľachtenie čerešní sa realizovalo v minulosti na viacerých pracoviskách INRA. Prvý program šľachtenia v Bordeaux začal  v roku 1978 a bol orientovaný na vyšľachtenie kvalitnej skoro dozrievajúcej odrody. Zavedením viacerých svetových odrôd do pestovania a vytváraním medzinárodných šľachtiteľských tímov sa zmenili  nielen ciele šľachtenia čerešní ale i celý proces šľachtenia.

´Primulat®´ – je strom vitálneho rastu, štandardného vzpriameného vzrastu. Plody sú veľké, svetlo červené. Dužina je jemná, chrumkavá, sladkej chuti. Stopky plodov sú stredne dlhé. Náchylnosť na praskanie plodov je podobná ako u odrody ´Burlat´. Úrodnosť  je veľká a pravidelná. Dozrieva v 1. čerešňovom týždni. Má skorý nástup do rodivosti. Odroda je samoopelivá, vhodnými opeľovačmi sú  ´Burlat´, ´Sweetheart®´.

Obr. 14: Primulat

Obr. 14: Primulat

´Early Lory®´ - odroda je stredného vzrastu, skoro rodiaca. Plody sú tmavo červené, sladké, väčšie než ´Burlat´. Dužina stredne jemná, lepšia než ´Burlat´, dobrej chuti. Náchylnosť na praskanie je rovnaké ako u odrody ´Burlat´. Je cudzoopelivá, doporučené opeľovače sú ´Lory Bloom®´, ´Giorgia´. Prináša vysoké úrody.

Obr. 15: Early Lory

Obr. 15: Early Lory

Francúzsky program šľachtenia využíva nové techniky. Potomstvo kombinácií kríženia citlivých a tolerantných odrôd hodnotia za použitia MAS (marker assisted selection).  Odolnosť na praskanie plodov overujú v špeciálnych tuneloch, kde aplikujú umelý dážď, overujú tiež požiadavky nových odrôd na chlad(chilling requirements), na opeľovanie a podobne.

´Fertard*V3382´- odroda vyšľachtená v INRA Bordeaux, Francúzsko, z programu na získanie veľmi neskoro dozrievajúcich odrôd. Strom rastie stredne bujne, dozrieva 35 až 40 dní po odrode ´Burlat´. Plody sú veľmi veľké (30 mm), pevné, priemernej kvality, menej šťavnaté, šupka je jasne červená. Plody  nie sú citlivé na praskanie. Je cudzoopelivá potrebuje opeľovača, vhodná je ´Regina´.

Obr. 16: Fertard*V3382

Obr. 16: Fertard*V3382

´Fernier*V2315´-  veľmi neskorá čerešňa francúzskeho pôvodu, má veľké plody 26 až 28 mm v priemere s hmotnosťou okolo 10 g. Strom rastie veľmi intenzívne, rodivosť je priemerná. Plody sú tolerantné k praskaniu, dozrievajú  22 dní po odrode ´Burlat´, kvalita plodov vysoká, šupka je červenej farby, dužina pevná , krehká, vyrovnanej chuti, citlivosť na praskanie plodov je nízka.

Obr. 17: Fernier*V2315

Obr. 17: Fernier*V2315

´Fermina* V3122´ – právne chránená odroda francúzskeho pôvodu, dozrieva 18 dní po odrode ´Burlat´. Intenzita rastu stromu je stredná, vytvára štandardné otvorené koruny. Odroda je cudzoopelivá, potrebuje opeľovača odporúčajú sa odrody ´Fernier*´, ´Fertille*´ a ´Satin® Sumele*´. Plod je veľký 26 až 30 mm, srdcovitého tvaru. Dužina je pevná chrumkavá, chuť je sladko kyslá, vyvážená. Plody sú pevné, vhodné na mechanizovaný zber, citlivosť na praskanie je nízka. Rodivosť je vysoká s celkovým vysokým štandardom plodov dobrej chuti.

Obr. 18: Fermina* V3122

Obr. 18: Fermina* V3122

Textové informácie a fotografie sú prevzaté a voľne spracované zo zahraničných materiálov, ktoré boli získané pri riešení projektu APVV-0174-12.