Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Sila divých slnečníc

17-03-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, American Society of Agronomy)

Hlavnou príčinou straty pre pestovateľov slnečnice sú choroby, buriny a rastlinní škodcovia. V boji proti týmto negatívnym vplyvom šľachtitelia zabezpečujú zachovanie genetickej diverzity divých foriem slnečníc. Divé rastliny zachovávajú gény potrebné pre odolnosť voči škodcom a schopnosť prežiť v rôznych prostrediach a poskytujú širokú rozmanitosť. Slnečnice v sebe skrývajú krásu a zároveň mnohostranné využitie. Ich význam spočíva predovšetkým v poskytovaní vysoko kvalitného, dieteticky hodnotného oleja.  Nezanedbateľný je význam slnečnice pre živočíšnu výrobu.

Helianthus anomalus - pôvodom zo Spojených štátov. Veľmi malá populácia sa nachádza v blízkosti Dennehosto (Arozina) v piesočnej dune. Tieto rastliny sú viac rozvetvené, majú lesklé svetlo zelené listy a belavé stonky. Boli nájdené v piesočných dunách v Utahu a Arizone.

Obr. 1: Helianthus anomalus

Obr.1: Helianthus anomalus

Olejnaté plodiny sú veľmi významnou skupinou v rámci svetovej rastlinnej výroby. V dnešnej dobe sa slnečnice pestujú vo viac ako 70 krajinách. Slnečnica je vo svete piatou najdôležitejšou olejninou a čelí významnej genetickej výzve. Keď bola slnečnica domestikovaná, pestovatelia sa zamerali na vyššie výnosy a jednotnú výšku rastliny. Postupom času boli stratené iné žiaduce vlastnosti, ako je odolnosť voči špecifickým škodcom.

Jedným zo spôsobov, ako možno znížiť zraniteľnosť plodín je pestovať slnečnicu so svojimi divými formami. Americké ministerstvo poľnohospodárstva udržuje najväčšiu svetovú zbierku divých slnečníc. Nedávna štúdia naznačuje dôležitosť a udržanie bohatstva genetickej informácie v tejto obrovskej zbierke.

Divé formy slnečníc sú životne dôležité zdroje pre šľachtiteľov. Vo voľnej prírode, druhy koevolujú s pôvodnými chorobami a škodcami. Prispôsobujú sa rôznym negatívnym vplyvom prostredia, ako je napríklad sucho. Divé formy slnečníc v sebe zachovávajú gény, ktoré sú schopné odolávať škodcom a prežiť v rôznych stresujúcich podmienkach prostredia.

Divé formy rastlín sú neoddeliteľnou súčasťou pestovania slnečníc. Poskytujú vlastnosti, ktoré napomáhajú udržiavať plodine produktivitu, ktorá je neustále napádaná škodcami a vplyvmi zo životného prostredia.

Šľachtitelia môžu vyvíjať rôzne odrody slnečnice so svojimi divými formami. Potom si vyberú hybridné rastliny s požadovanými vlastnosťami, ako je odolnosť voči chorobám. Ale ako sa svetová populácia rozširuje a pôda sa využíva na rôzne iné účely, niekoľké odrody slnečníc môžu zaniknúť. Preto je  veľmi dôležité ich zachovanie, zatiaľ čo sú stále k dispozícii.

Ale jednoduché zachovanie divých foriem nestačí. Je potrebné čo najlepšie využiť zbierku divých foriem, preto budú výskumníci potrebovať podrobnejšie informácie o ich genetickej rozmanitosti. Udržať ľahko dostupné informácie o rôznych genetických znakoch v zbierkach je životne dôležité, je to príležitosť pre výskumníkov byť proaktívny, namiesto reaktívny.

Vedci aktívne využívajú divé formy slnečníc rôznym spôsobom. Vyvinuli kultivované formy odolné voči chorobám, ako je múčnatka a hrdza slnečnice. Šľachtitelia vytvárajú rôzne odrody slnečnice, ktoré môžu rásť v nepriaznivých podmienkach prostredia.

Je dôležité vyvíjať nové techniky v oblasti genetiky a molekulárnej biológie, aby bolo možné lepšie pracovať s genetickou diverzitou divých foriem.  Táto genetická informácia a nové molekulárne nástroje môžu byť obrovským prínosom.

Slnečnica sa radí na piate miesto medzi plodinami, ktoré sú dôležité pre globálnu potravinovú bezpečnosť využívaním zvolených predností z divých foriem. Zachovanie genetickej diverzity je kľúčom k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu. Je veľmi dôležité uspokojiť stále rastúcu svetovú populáciu. Objavujú sa neustále noví škodcovia a choroby. Preto budú šľachtitelia potrebovať  divé formy plodín, aby vyvinuli nové odrody slnečnice, ktoré môžu prospievať v neustále sa meniacom svete.

Journal reference: Gerald J. Seiler, Lili L. Qi, Laura F. Marek. Utilization of Sunflower Crop Wild Relatives for Cultivated Sunflower Improvement. Crop Science, 2017; 0 (0): 0 DOI: 10.2135/cropsci2016.10.0856

Preložil: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.