Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Vestník MPRV SR čiastka 10/2024

22-04-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

  • Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2024 (8.12 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť