Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

USMERNENIE MPRV SR k NV SR č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

15-04-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)